Course code PAE301

PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Geir Hofgaard Lieblein
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maks 20 studenter

NB! Påmelding ved e-post til studieveileder-ipv@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra studieveileder-ipv. Studieveileder-ipv tar ansvaret for oppmeldingen til emnet på Studentenes informasjonstorg.

Undervises i periode:
Emnet starter i midten av januarblokka og deler av vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, og eksamen i feb/mars, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-AE (Agroecology).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Med en konkret case som utgangspunkt, tar kurset for seg struktur og funksjon i agroøkosystemer som hele enheter sett fra ulike perspektiver. Eksempler på disse kan være økologiske, økonomiske og sosiale perspektiver, tids- og arealmålestokk, og perspektiver på organisatorisk nivå. Studentene kommer også til å lære om og praktisere metoder for å beskrive og analysere casen og målet med den, og det er forventet at de foreslår forbedringer.
Læringsutbytte:

The aim of this course is to provide students  with an introduction to working with the complexity of farming systems.

After completion of the course, the student will be able to:

Knowledge

  • Have knowledge of structure and function of farming systems.

Skills

  • Apply a systemic approach to a complex farming system.
  • Recognize the steps needed to understand and improve a complex farming system.
  • Identify and use suitable methods at the different steps of a systemic approach

Generic competence

  • Engage in a constructive peer feedback process.
  • Reflect on own learning and on group dynamics based on the course experiences
Læringsaktiviteter:
Emnet er nettbasert, og lærerressurser og studenter vil holde til i flere land. For effektivt å håndtere det tverrfaglige aspektet i agroøkologi, vil lærere fra det nordiske nettverket for agroøkologi (Agroasis) sørge for veiledning og tilbakemelding til studentene.
Pensum:
Deles ut ved kursoppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende i landbruk, plantevitenskap, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.
Vurderingsordning:
Detaljer angående mappeevalueringen gis ved kursoppstart. Studenter blir evaluert gjennom skriftlige oppgaver, deres forståelse av stoffet og evne til å danne seg en forestilling om kursinnholdet, og gjennom å vise til casen og gjeldende lokale forhold. Eksamener, oppgaver og diskusjonsdeltakelse vil utgjøre grunnlaget for karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursplanen, pensum og utvalgte deler av studentmappen.
Merknader:
The course is based on collaboration between universities in Norway (NMBU), Sweden (SLU), Denmark (KU) and FInland (HU), and participating students will come from all of these institutions.
Normert arbeidsmengde:
180 timer over 4 uker og 3 dager
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer