Course code PAE301

PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Geir Hofgaard Lieblein
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maks 20 studenter

NB! Påmelding ved e-post til studieveileder-ipv@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra studieveileder-ipv. Studieveileder-ipv tar ansvaret for oppmeldingen til emnet på Studentenes informasjonstorg.

Undervises i periode:
Emnet starter i midten av januarblokka og deler av vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, og eksamen i feb/mars, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-AE (Agroecology).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Med en konkret case som utgangspunkt, tar kurset for seg struktur og funksjon i agroøkosystemer som hele enheter sett fra ulike perspektiver. Eksempler på disse kan være økologiske, økonomiske og sosiale perspektiver, tids- og arealmålestokk, og perspektiver på organisatorisk nivå. Studentene kommer også til å lære om og praktisere metoder for å beskrive og analysere casen og målet med den, og det er forventet at de foreslår forbedringer.
Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av kurset skal studentene være i stand til:
  • Å ta i bruk en systemisk tilnærming til en kompleks gårdssituasjon
    • Å være oppmerksom på de trinn som er nødvendige for å forstå og forbedre an kompleks gårdssituasjon.
    • Å velge og bruke passende metoder på de forskjellige trinn i prosessen
  • Ta del i en konstruktiv fagfellevrudering
  • Reflektere over egen læring
Læringsaktiviteter:
Emnet er nettbasert, og lærerressurser og studenter vil holde til i flere land. For effektivt å håndtere det tverrfaglige aspektet i agroøkologi, vil lærere fra det nordiske nettverket for agroøkologi (Agroasis) sørge for veiledning og tilbakemelding til studentene.
Pensum:
Deles ut ved kursoppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende i landbruk, plantevitenskap, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.
Vurderingsordning:
Detaljer angående mappeevalueringen gis ved kursoppstart. Studenter blir evaluert gjennom skriftlige oppgaver, deres forståelse av stoffet og evne til å danne seg en forestilling om kursinnholdet, og gjennom å vise til casen og gjeldende lokale forhold. Eksamener, oppgaver og diskusjonsdeltakelse vil utgjøre grunnlaget for karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursplanen, pensum og utvalgte deler av studentmappen.
Merknader:
The course is based on collaboration between universities in Norway (NMBU), Sweden (SLU), Denmark (KU) and FInland (HU), and participating students will come from all of these institutions.
Normert arbeidsmengde:
150 hours during eight weeks
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: :