Course code PAE301

PAE301 Agroecology: Working with the complexity of farming systems

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Geir Hofgaard Lieblein
Medvirkende: Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maks 20 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: M-AE (Agroecology).
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Med en konkret case som utgangspunkt, tar kurset for seg struktur og funksjon i agroøkosystemer som hele enheter sett fra ulike perspektiver. Eksempler på disse kan være økologiske, økonomiske og sosiale perspektiver, tids- og arealmålestokk, og perspektiver på organisatorisk nivå. Studentene kommer også til å lære om og praktisere metoder for å beskrive og analysere casen og målet med den, og det er forventet at de foreslår forbedringer.
Læringsutbytte:
After completing the course the student should be able to:
  • Apply a systemic approach to a complex farm situation:
    • Recognize the steps needed to understand and improve a complex farming situation
    • Choose and use suitable methods at the different steps
  • Engage in a constructive peer feedback process
  • Reflect on own learning 
Læringsaktiviteter:
Emnet er nettbasert, og lærerressurser og studenter vil holde til i flere land. For effektivt å håndtere det tverrfaglige aspektet i agroøkologi, vil lærere fra det nordiske nettverket for agroøkologi (Agroasis) sørge for veiledning og tilbakemelding til studentene.
Pensum:
Deles ut ved kursoppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende i landbruk, plantevitenskap, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.
Vurderingsordning:
Detaljer angående mappeevalueringen gis ved kursoppstart. Studenter blir evaluert gjennom skriftlige oppgaver, deres forståelse av stoffet og evne til å danne seg en forestilling om kursinnholdet, og gjennom å vise til casen og gjeldende lokale forhold. Eksamener, oppgaver og diskusjonsdeltakelse vil utgjøre grunnlaget for karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursplanen, pensum og utvalgte deler av studentmappen.
Merknader:
NB! Course registration before January 5, 2017. The course is based on collaboration between universities in Norway (NMBU), Sweden (SLU), Denmark (KU) and FInland (HU), and participating students will come from all of these institutions.
Normert arbeidsmengde:
150 hours during eight weeks
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått