Course code PAE301

PAE301 Agroecology: Working with the complexity of farming systems

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Geir Lieblein
Medvirkende: Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum antall studenter for at emnet tilbys er 5. Maksimum antall som kan ta emnet er 20.


Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>M-AE (Agroecology).</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Emnets innhold:

Med en konkret case som utgangspunkt, tar kurset for seg struktur og funksjon i agroøkosystemer som hele enheter sett fra ulike perspektiver. Eksempler på disse kan være økologiske, økonomiske og sosiale perspektiver, tids- og arealmålestokk, og perspektiver på organisatorisk nivå. Studentene kommer også til å lære om og praktisere metoder for å beskrive og analysere casen og målet med den, og det er forventet at de foreslår forbedringer.


Læringsutbytte:

After completing the course the students should be able to: 

  • Explain key concepts and principles regarding structure and functioning agroecosystems 
  • Give examples of how goals and value bases influences such systems 
  • Give examples of methods and tools for describing, analysing and improving agroecosystems


Læringsaktiviteter:

Emnet er nettbasert, og lærerressurser og studenter vil holde til i flere land. For effektivt å håndtere det tverrfaglige aspektet i agroøkologi, vil lærere fra det nordiske nettverket for agroøkologi og økologisk landbruk (Agroasis) sørge for veiledning og tilbakemelding til studentene.


Pensum:

Deles ut ved kursoppstart.


Forutsatte forkunnskaper:

Bachelorgrad eller tilsvarende i landbruk, plantevitenskap, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.


Vurderingsordning:

Detaljer angående mappeevalueringen gis ved kursoppstart. Studenter blir evaluert gjennom skriftlige oppgaver, deres forståelse av stoffet og evne til å danne seg en forestilling om kursinnholdet, og gjennom å vise til casen og gjeldende lokale forhold. Eksamener, oppgaver og diskusjonsdeltakelse vil utgjøre grunnlaget for karakteren.


Sensor:

Ekstern sensor godkjenner kursplanen, pensum og utvalgte deler av studentmappen.


Merknader:
Oppmeldingsfrist for emnet er 7. januar 2015. Emnet gis gjennom et nordisk samarbeid, og gir et grunnlag i forhold til konsepter og metodologi som brukes i emnet PAE302.
Normert arbeidsmengde:

150 timer.


Opptakskrav:

GSK


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått