Course code PAE301

PAE301 Agroecology: Working with the complexity of farming systems

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Geir Lieblein
Medvirkende: Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum antall studenter for at emnet tilbys er 5. Maksimum antall som kan ta emnet er 20.


Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>M-AE (Agroecology).</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Med en konkret case som utgangspunkt, tar kurset for seg struktur og funksjon i agroøkosystemer som hele enheter sett fra ulike perspektiver. Eksempler på disse kan være økologiske, økonomiske og sosiale perspektiver, tids- og arealmålestokk, og perspektiver på organisatorisk nivå. Studentene kommer også til å lære om og praktisere metoder for å beskrive og analysere casen og målet med den, og det er forventet at de foreslår forbedringer.


Læringsutbytte:

After completing the course the students should be able to: 

  • Explain key concepts and principles regarding structure and functioning agroecosystems 
  • Give examples of how goals and value bases influences such systems 
  • Give examples of methods and tools for describing, analysing and improving agroecosystems


Læringsaktiviteter:

Emnet er nettbasert, og lærerressurser og studenter vil holde til i flere land. For effektivt å håndtere det tverrfaglige aspektet i agroøkologi, vil lærere fra det nordiske nettverket for agroøkologi og økologisk landbruk (Agroasis) sørge for veiledning og tilbakemelding til studentene.


Pensum:

Deles ut ved kursoppstart.


Forutsatte forkunnskaper:

Bachelorgrad eller tilsvarende i landbruk, plantevitenskap, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.


Vurderingsordning:

Detaljer angående mappeevalueringen gis ved kursoppstart. Studenter blir evaluert gjennom skriftlige oppgaver, deres forståelse av stoffet og evne til å danne seg en forestilling om kursinnholdet, og gjennom å vise til casen og gjeldende lokale forhold. Eksamener, oppgaver og diskusjonsdeltakelse vil utgjøre grunnlaget for karakteren.


Sensor:

Ekstern sensor godkjenner kursplanen, pensum og utvalgte deler av studentmappen.


Merknader:
Oppmeldingsfrist for emnet er 7. januar 2015. Emnet gis gjennom et nordisk samarbeid, og gir et grunnlag i forhold til konsepter og metodologi som brukes i emnet PAE302.
Normert arbeidsmengde:

150 timer.


Opptakskrav:

GSK


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått