Course code NOVA-410

NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Peer Berg
Medvirkende: Odd Vangen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Kurset gis som et NOVA-kurs i 2019.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet gis ikke i 2020
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: <p>Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet.</p><p>Masterstudenter skal søke på emnet som gis på masternivå med emnekoden NOVA-302.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs.

Målet med kurset er å gi studenten en plattform for å forstå de biologiske endringene som skjer når man benytter (kunstig) seleksjon. Studenten skal kunne reflektere rundt konsekvensene fra en vitenskapelig synsvinkel og forstå de fysiologiske endringene som finner sted.  

Kurset vil dekke følgende tema:

 • Etiske aspekter ved husdyravl
 • Vekst og utvikling - genetisk skalering (Taylor)
 • Maternale effekter, sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Genetisk variasjon ved atferdsmessige trekk
 • Genotype/miljø-samspill
 • Robusthet, kompromisser, og tilpasningskapasitet

Modellering og genetikk ved fôrutnyttelse

Kort program

Kursuken består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer holdt av ph.d.-studentene. Undervisning og veiledning vill bli fordelt likt mellom de fire hovedlærerne. Kursdagen starter med forelesninger til lunsj, og fortsetter med gruppearbeid og studentpresentasjoner etter lunsj. Kurset varer fra mandag morgen til fredag ettermiddag.

Oppgaver før kurssamling

Parallellt med forberedende lesing før kurssamlingen skal studenten forberede et utkast til presentasjonen av artikkelen han/hun er bedt om å presentere.

Læringsutbytte:

Etter kurset skal ph.d.-studentene kunne:

 • Reflektere rundt det etiske aspektet ved husdyravl
 • Sammenfatte konsekvensene av kunstig seleksjon
 • Forutse direkte maternale og korrelerte effekter av seleksjon
 • Beskrive konseptet sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Anvende metodene ved genetisk størrelsesskalering
 • Forstå mekanismene relatert til fôrutnyttelse
 • Beskrive effekten av seleksjon på adferdsmessige trekk
Læringsaktiviteter:
Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
MSc i kvantitativ genetikk, populasjonsgenetikk eller lignende bakgrunn.
Anbefalte forkunnskaper:
MSc i kvantitativ genetikk, populasjonsgenetikk eller lignende bakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:
Eksamensform er presentasjon av en artikkel (key paper) som blir gitt til studentene i tide før kurset. Vurdering bestått/ikke bestått
Sensor:
Merknader:

Emnet gis ikke i 2020

Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs. For kursbeskrivelse for masterkurset, vennligst se kurs med emnekode NOVA-302.

Ph.d.-kurset er organsiert av Peer Berg, NMBU. Lærere fra NMBU, Sveriges lantbruksuniveresitet (SLU) og AgroParisTech underviser på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/36259

Normert arbeidsmengde:
110 timer forberedene lesing før kurset35 timer forelesninger/gruppearbeid på kurssamling5 timer forberede presentasjon på kurssamling
Opptakskrav:
MSc i kvantitativ genetikk, populasjonsgenetikk eller lignende bakgrunn.
Undervisningstid:
 • 35 timer forelesninger/gruppearbeid på kurssamling
 • 5 timer forberede presentasjon på kurssamling
Eksamensdetaljer: :