Course code NOVA-302

NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Kurset har blitt/vil bli gitt som et NOVA-kurs i 2017 og 2019.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Kurssamling 19.-23.8.2019 på Hafjell, oppgave uken etter.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: <p>BSc i husdyrvitenskap.</p><p>Studenter på masternivå har førsteprioritet.</p><p>Ph.d.-studenter søker på emnet som gis på ph.d.-nivå med emnekoden NOVA-410.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs.

Målet med kurset er å gi studenten en plattform for å forstå de biologiske endringene som skjer når man benytter (kunstig) seleksjon. Studenten skal kunne reflektere rundt konsekvensene fra en vitenskapelig synsvinkel og forstå de fysiologiske endringene som finner sted.  

Kurset vil dekke følgende tema:

 • Etiske aspekter ved husdyravl
 • Vekst og utvikling - genetisk skalering (Taylor)
 • Maternale effekter, sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Genetisk variasjon ved atferdsmessige trekk
 • Genotype/miljø-samspill
 • Robusthet, kompromisser, og tilpasningskapasitet
 • Modellering og genetikk ved fôrutnyttelse

Kort program

Kursuken består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer holdt av ph.d.-studentene. Undervisning og veiledning vill bli fordelt likt mellom de fire hovedlærerne. Kursdagen starter med forelesninger til lunsj, og fortsetter med gruppearbeid og studentpresentasjoner etter lunsj. Kurset varer fra mandag morgen til fredag ettermiddag.

Oppgaver etter kurssamlingen

Studenten skal arbeide med en oppgave uken etter kurssamlingen. Oppgaven vill bli karaktersatt i henhold til NMBUs regelverk (bestått/ikke bestått).

Læringsutbytte:

Etter kurset skal masterstudentene kunne:

 • Reflektere rundt det etiske aspektet ved husdyravl
 • Sammenfatte konsekvensene av kunstig seleksjon
 • Forutse direkte maternale og korrelerte effekter av seleksjon
 • Beskrive konseptet sosiale effekter og
 • gruppeseleksjon
 • Anvende metodene ved genetisk størrelsesskalering
 • Forstå mekanismene relatert til fôrutnyttelse
 • Beskrive effekten av seleksjon på adferdsmessige trekk

(Læringsutbyttene er de samme på master- og ph.d.-kurset. Imidlertid er studentene på masterkurset forventet å skulle oppnå en lavere grad av måloppnåelse på læringsutbyttene.)

Læringsaktiviteter:
Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
BSc i husdyrvitenskap
Anbefalte forkunnskaper:
BSc i husdyrvitenskap
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:
Studenten skal arbeide med en oppgave uken etter kurssamlingen. Oppgaven vill bli karaktersatt i henhold til NMBUs regelverk (bestått/ikke-bestått).
Sensor:
Merknader:

Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs. For kursbeskrivelse for ph.d.-kurset, vennligst se kurs med emnekode NOVA-410.

Masterkurset er organsiert av Geir Steinheim, NMBU. Lærere fra NMBU, Sveriges lantbruksuniveresitet (SLU) og AgroParisTech underviser på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/msc-courses/msc-2019/node/36265

Normert arbeidsmengde:
50 timer forberedende lesing før kurset40 timer forelesning/gruppearbeid på kurssamling50 timer arbeid med rapport etter kurssamling
Opptakskrav:
BSc i husdyrvitenskap
Undervisningstid:
40 timer forelesning/gruppearbeid på kurssamling
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått / Ikke bestått