Course code NOVA-302

NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Augustblokk 2017  
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Augustblokk

Kurssamling fra 21.-25. august 2017 på Hafjell.

Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Dette kurset arrangeres som et felles ph.d.- og masterkurs. Studentene vil til en stor grad følge samme forelesninger, men forberedeslesmateriell og vurdering av kurset vil være forskjelling for ph.d.- og masterkurset. Også antallet ECTS will være forskjellig da masterstudentene vil bruke mer tid på forberedelse før kurset, samt mer tid etter kursuken.

Målet med kurset er å gi studenten en plattform for å forstå de biologiske endringene som skjer når man benytter (kunstig) seleksjon. Studenten skal kunne reflektere rundt konsekvensene fra en vitenskapelig synsvinkel og forstå de fysiologiske endringene som finner sted.

Kurset vil dekke følgende tema:

 • Etiske aspekter ved husdyravl
 • Vekst og utvikling - genetisk skalering (Taylor)
 • Maternale effekter, sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Genetisk variasjon ved atferdsmessige trekk
 • Genotype/miljø-samspill
 • Robusthet, kompromisser, og tilpasningskapasitet
 • Modellering og genetikk ved fôrutnyttelse
Læringsutbytte:

Etter kurset skal masterstudentene kunne:

 • Reflektere rundt det etiske aspektet ved husdyravl
 • Sammenfatte konsekvensene av kunstig seleksjon
 • Forutse direkte maternale og korrelerte effekter av seleksjon
 • Beskrive konseptet sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Anvende metodene ved genetisk størrelsesskalering
 • Forstå mekanismene relatert til fôrutnyttelse
 • Beskrive effekten av seleksjon på adferdsmessige trekk
Læringsaktiviteter:
Kursuken består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer holdt av ph.d.-studentene. Studenten må lese en rekke artikler og notater før kurset, tilsvarende 2 ukers arbeidsmengde. En uke etter kurssamlingen må studenten levere inn en rapport.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i god tid før kursstart.
Anbefalte forkunnskaper:
BSc i husdyrvitenskap eller en lignende bakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamlingen.
Vurderingsordning:
Studenten skal levere en rapport en uke etter kurssamlingen som vil bli vurdert etter ECTS-skalaen (A-F).
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA masterkurs organisert av Roel Veerkamp, NMBU. Lærere fra NMBU, Aarhus Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og AgroParisTech underviser på kurset.

Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset: https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/msc-courses/msc-2017/node/30560

Normert arbeidsmengde:
75 timer forberedende lesing før kurset35 timer forelesning/gruppearbeid på kurssamling40 timer arbeid med rapport
Opptakskrav:
BSc i husdyrvitenskap eller en lignende bakgrunn.
Overlapp:
Det er full overlapp med HFA303, det vil si 100 % studiepoengreduksjon.
Undervisningstid:

35 timer forelesninger/ gruppearbeid på kurssamling

Kursuken består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer gitt av ph.d.-studentene. Kursdagene starter med undervisning frem til lunsj og gruppearbeid og presentasjoner etter lunsj. Kurset starter mandag morgen og slutter fredag ettermiddag.

Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått / Ikke bestått