Course code NATF320

NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Stein Ragnar Moe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset er en kombinasjon av grunnleggende økologiske emner som økosystemfunksjoner og biodiversitet og mer anvendte temaer som fokuserer på forvaltning og bevaring av tropiske økosystemer. Kurset ser også på hvordan mennesklig bruk av økosystemer kan integreres i forvaltningen. En rekke fageksperter bidrar i undervisningen. Studentenes egne bidrag er en integrert del av kurset både i form av presentasjoner og diskusjoner. En viktig del av kurset er at studentene skriver en semesteroppgave i et relevant faglig tema.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap om tropiske økosystemer og deres forvaltning.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å nyttigjøre seg grunnleggende økologisk kunneskap i forvaltningen av tropiske økosystemer og være i stand til å skrive faglige rapporter om disse temaene.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne bruke økologisk kunnskap om tropiske økosystemer i forvaltningsammenheng.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte gis av emneansvarlig i faglærerens kontortid. Det legges særlig vekt på veiledning ved skriving av semesteroppgaven.
Pensum:
Oversikt over pensum blir gitt ved begynnlsen av emnet. Noe lesestoff vil bli delt ut under forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL200.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i seminarer
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen, som varer i 3,5 timer, tellers 3/5 av karakteren, semesteroppgave teller 2/5 av karakteren. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensoren er en ekspert på fagfeltet slik at faglige spørsmål kan diskuteres.
Merknader:
Studentene kan bruke ordbok på eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 50 timer. Studentenes eget arbeid i form av semesteroppgaveskriving forberedelse til seminarer, presentasjoner og annen undervisning samt til eksamenslesing: ca. 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, 4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått