Course code MVI395

MVI395 Trygghet i industrielle prosesser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Bjørn Arne Lindstedt
Medvirkende: Tove Gulbrandsen Devold, Elling-Olav Rukke, Bjørn Arne Lindstedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig. Vårsemester
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-Mat
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset omhandler ulike emner som er relevante for industriell produksjon av trygg mat:

 • Ÿ  Renhold og hygienisk design
 • Ÿ  Kvalitetsrevisjon
 • Ÿ  Nanoteknologi og næringsmidler
 • Ÿ  Utfordringer med dannelse av biofilm
 • Ÿ  Utbrudd og utbruddsoppklaring
 • Ÿ  HACCP og kvalitetssystemer
 • Ÿ  Lovverk (nasjonalt og internasjonalt)
 • Ÿ Antibiotikaresistens og resistens mot desinfeksjonsmidler
 •  Beredskap
 •  Matsikkerhet og matsvindel
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne til viktige prinsipper og problemstillinger innen sikkerhet og trygghet relatert til hele matvarekjeden. Studentene skal ha kunnskap om matsikkerhet og matsvindel, som er fagområder som overlapper med mattrygghet. Studentene skal kjenne til viktige faktorer som påvirker internasjonal matutsikkerhet slik som jordsvinn, demografi, konlikter, epidemier/pandemier og klimaforandringer. Studentene skal kjenne til hva begrepet matsvindel innebærer, og kjenne til de matprodukter som mest er utsatt for svindel.  Studentene skal ha god kunnskap om hvordan myndighetene i Norge og internasjonalt etterforsker, sporer og oppklarer sykdomsutbrudd med næringsmiddelbårne mikrober. Studenten skal kjenne til metoder for epidemiologisk- og laboratorie- etterforskning av utbrudd.  Studentene skal ha god kunnskap om myndighetenes ansvarsfordeling og lovverket som gjelder ved utbrudd, både ved lokale og nasjonale utbrudd, og kjenne til de ulike varslingsrutiner som gjelder ved mistanke om utbrudd. Studentene skal kjenne til viktige prinsipper innen industriell hygiene, HACCP og hygienisk design. Studentene skal ha god kjennskap til hvordan mikrobiell biofilm oppstår og hvordan biofilm kan forebygges og fjernes. Studentene skal ha god kunnskap om mikrobiell resistens mot antibiotika og desinfeksjonsmidler og vite forskjellen mellom ulike biocider som benyttes i industri og helsevesen. Studentene skal kjenne til ulike mekanismer for resistens og hvordan resistens kan koselekteres for antibiotika og desinfeksjonsmidler. Studentene skal kjenne til de mest vanlige skadedyrene relatert til matvarer, og kunne vurdere tiltak for å forhindre problem med skadedyr. Studentene skal kjenne til nanoteknologi; definisjoner og anvendelser av nanoteknologi innen matvarekjeden. Studentene skal kjenne til hvordan kvalitetsrevisjon utføres i bedrifter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppediskusjoner rundt utvalgte temaer.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes via epost (bjornl@nmbu.no) og Fronter.
Pensum:
 • Matsikkerhet - noen punkter (notat Bjørn-Arne Lindstedt)
 • Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and Addressing the Challenges. WPF-2011.
 • Climate impacts on food security and nutrition. UK Met Office & WFP 2012
 • Matsikkerhet i et klimaperspektiv. Utenriksdepartementet 2012
 • Economically Motivated Adulteration (EMA) of Food. Journal of Food Protection, Vol. 76, No. 4, 2013, Pages 723-735
 • Unraveling Microbial Biofilms of Importance for Food Microbiology. Microb Ecol (2014) 68:35-46
 • Antimicrobial Resistance in the Food Chain. Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 2643-2669
 • Facets of Nanotechnology as Seen in Food Processing, Packaging, and Preservation Industry. BioMed Research International Volume 2015, Article ID 365672
 • Folkehelseinstituttets og Mattilsynets oppgaver (notat Bjørn-Arne Lindstedt)
 • Overview of molecular typing methods for outbreak detection and epidemiological surveillance. ESCMID Study Group of Epidemiological Markers. Euro Surveill. 2013;18(4)
 • Alle forelesninger og tema fra diskusjoner
Forutsatte forkunnskaper:
MVI230, MVI273, MVI274 og MVI275.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5 t), teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og øvelser: 78 timer. Selvstudium: 222 timer. Totalt: 300 timer.
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
Seks forelesninger / øvelser per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått