Course code MVI395

MVI395 Trygghet i industrielle prosesser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Medvirkende: Tove Gulbrandsen Devold, Bjørn Arne Lindstedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig. Vårsemester
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 50
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-Mat
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Dette kurset gis for første gang vår 2016, og er pt under utvikling. Emneansvarlig lærer skal ansettes i løpet av våren 2015.

Kurset omhandler ulike emner som er relevante for industriell produksjon av trygg mat:

  • Ÿ  Renhold, vask og desinfeksjon av ulike typer utstyr og lokaler
  • Ÿ  Hygienisk design av ulike typer utstyr og lokaler
  • Ÿ  Råvarerelaterte utfordringer
  • Ÿ  Utfordringer med dannelse av biofilm
  • Ÿ  Vannkvalitet og lovverk
  • Ÿ  HACCP og kvalitetssystemer
  • Ÿ  Lovverk (nasjonalt og internasjonalt)
  • Ÿ  Sporbarhet og tilbakekallingsprosedyrer
  •   Beredskap
Læringsutbytte:
Legges inn når emneansvarlig er på plass.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Pensum:
Er under utvikling
Forutsatte forkunnskaper:
MVI230, MVI273, MVI274 og MVI275.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet vil bli gitt føstgang vår 2016 og er under utvikling.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått