Course code MVI393

MVI393 Kjemisk mattrygghet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tove Gulbrandsen Devold
Medvirkende: Bjørn Arne Lindstedt, Harald Carlsen, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi en oversikt over hvorfor kjemiske substanser i mat, slik som tilsetningsstoffer, prosessfremkalte kontaminanter, miljøgifter, naturlige toksiner og legemiddelrester, kan representere en helserisiko.  Med utgangspunkt i stoffenes toksikologiske egenskaper vil emnet gjennomgå hvordan stoffenes helserisiko for befolkningen kan vurderes, hvordan akseptable og tolerable inntak kan utledes, hvordan nytte og risiko kan veies, hvordan kombinasjonseffekter kan oppstå, og hvordan stoffene reguleres. Det gis en innføring i hvordan toksikologisk risikovurdering av stoffer i mat utføres i vitenskapskomiteer, slik som VKM og EFSA.
Læringsutbytte:
Grunnleggende kunnskaper i mattoksikologi og hvordan kjemisk mattrygghet sikres. Forståelse av: toksisitet, dose-responsforhold, toksikokinetikk, etablering av grenseverdier (som ADI, TDI/TWI, MRL), gentoksiske og ikke-gentoksiske karsinogener, bruk av Benchmark Dose (BMD) og BMDL, bruk av Margin of Exposure (MOE). Forstå prinsippene for toksikologisk risikovurdering av mat, hvordan de praktiseres i vitenskapskomiteene for mattrygghet og kjenne til hvordan stoffene reguleres i Norge og EU.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier. Gruppeoppgaver i oppgitte temaer med muntlige presentasjoner.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte Tove Devold (tovede@nmbu.no). Canvas.
Pensum:

Introduction to Food Toxicology

2nd Edition, Authors: Takayuki Shibamoto Takayuki Shibamoto Leonard Bjeldanes

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i Matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Biologi, anatomi/fysiologi, kjemi
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av gruppeoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (teller 80 %) av sluttkarakter. Muntlig presentasjon av gruppeoppgaver (Teller 20 % av sluttkarakter).
Sensor:

Ekstern sensor bedømmer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.

 

Merknader:
Det brukes norsk lærebok, og det undervises på norsk i en prøveperiode. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kollokvier/presentasjon av gruppeoppgaver 24  timer, gruppeoppgaver 20 timer, selvstudium 106 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer per uke med forelesninger/kollokvier/presentasjon og gruppeoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått