Course code MVI386

MVI386 Meieriteknologi øvingskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Siv Borghild Skeie, Siv Borghild Skeie
Medvirkende: Ola Tjåland, Ellen Skuterud, Ellen Skuterud, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, May Helene Aalberg, May Helene Aalberg, Geirfinn Lund, Geirfinn Lund, Judith Ann Narvhus, Judith Ann Narvhus, Kari Ragnhild Olsen, Kari Ragnhild Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Øvingskurs i meieriteknologi der studentene gjennomfører forsøk i KBMs pilotanlegg og laboratorier. Emnet belyser hvordan ulike meieriteknologiske faktorer påvirker kvaliteten til fermenterte melkeprodukter. Produktene vil variere fra år til år, men kan være fermentert melk, yogurt, Cottage Cheese, Kvarg, Feta, Mozarella og modnet ost. I tilegg skal det gjennomføres en øvelse i produktutvikling, der studentene arbeider med en meieriteknologisk problemstilling.
Læringsutbytte:

Studentene skal opparbeide seg innsikt i, og få en dypere forståelse for, fremstilling av meieriprodukter som ferske fermenterte melkeprodukter og ulike ostetyper. Studentene skal kunne utvikle prosesslinjer for framstilling av disse meieriproduktene, ved anvendelse av nyere teknologi og utstyr. Studentene skal kunne vurdere hvilken effekt ulik produksjonsteknologi har på produktenes kvalitet og deres matvaresikkerhet.

Studentene skal lære å føre journal etter internasjonalt aksepterte former for vitenskapelig publisering.

Læringsaktiviteter:
Emnet gis i Januarblokka, og vil bli gjennomført som øvelser i KBMs pilotanlegg og laboratorier. Studentene skal arbeide både selvstendig og i grupper. Det skal leveres journal som er skrevet i henhold til internasjonalt aksepterte former for vitenskapelig publisering.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelig for studentene i henhold til timeplan i kurset som leveres ut ved kurstart.  E-post: siv.skeie@nmbu.no   Canvas.
Pensum:

Walstra, P., Wouters, J.T.M. & Geurts, T.J., 2006. Dairy Science and Technology, 2. utgave, CRC,  Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York.

I tilegg vil avsnitt fra forskjellige bøker og spesielle artikler utgjøre pensum. Det utarbeides en definert pensumliste som lastes opp i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
  • MVI273 eller tilsvarende.
  • MVI383A eller tilsvarende.
  • STAT100 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
MVI321 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger.
Vurderingsordning:

Det skal leveres journal etter hver øving i kurset. Hver av disse gis en karakter. Produktutviklingsoppgaven evalueres i form av en gruppepresentasjon.

Endelig karakter er et gjennomsnitt av karakterene gitt for journalene og fra presentasjonen.

Journalene teller 70 % og presentasjonen 30 % av karakteren.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner øvingsoppgavene, intern sensor evaluerer og retter journalene. Ekstern sensor deltar på presentasjonen av produktutviklingsoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsinnsats er 150 timer, der 120 timer brukes i laboratoriet/pilotanlegg og de resterende 30 brukes på journalskriving. 
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:

Tre ukers intensivt emne i januar:

  • Strukturerte øvinger 80 timer
  • Produktutvikling 40 timer
  • Journalskriving 30 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått