Course code MVI385

MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Elling Olav Rukke
Medvirkende: Paula Varela-Tomasco, Thore Egeland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er bygget opp rundt følgende elementer:

  • Identifisering av nye produkter (nøkkelen til suksess eller fiasko, prosesseringsteknologi, mat-/helseprodukter etc.).
  • Virkemidler for vellykket produktutvikling (innovasjonsstrategi, PU-prosessen, kunnskapsbasen, kunden etc.).
  • Forsøksdesign og data-analyse.
  • Ledelse og forbedring av PU-prosessen.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg kunnskap og teknikker som kan anvendes i en systematisk produktutviklingsprosess i næringsmiddel-/fôrindustrien fra idè til  lansering.

Ferdigheter: Studentene skal kunne anvende, vurdere og belyse faktorer av betydning for en vellykket produktutvikling, blant annet ved å fokusere på basisteknikker i produktutviklingen, teamarbeid, kundeorientert filosofi, prosjektledelse og praktisk industriell anvendelse.

Generell kompetanse: . Emnet er inndelt i 5 hoveddeler der studentene skal tilegne seg kompetanse om;

Del 1. Eksempler på nye matvarer, grad av innovasjon, strategi og ledelse; - årsaker til suksess eller fiasko.

Del 2: Virkemidler for vellykket produktutvikling;

2.1 Innovasjonsstrategi

2.2 Produktutviklingsprosessen

2.3 Kunnskapsbehov

2.4 Kundeorientering

Del 3: Forsøksdesign, data-analyse, reseptoptimalisering og sensorikk.

Del 4: Nivåer og ledelse av produktutviklings-prosessen.

Del 5: Semesteroppgave

En praktisk/teoretisk oppgave i produktutvikling hvor kunnskap kombineres med reelle utfordringer i samarbeid med norsk næringsmiddelindustri (kjøtt, fisk, melk, vegetabilier, ceralier).

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudium, semesteroppgaver/case-studier, gruppediskusjoner, "work shops" og individuell problemløsning. Samarbeid med norsk næringsmiddelindustri.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes per e-post: elling-olav.rukke@nmbu.no and in Canvas. 
Pensum:
Emnet tar i sine forelesninger utgangspunkt i "Food Product Development", M. Earle, R. Earle and A. Anderson, Woodhead Publishing Limited, ISBN 1 85573 468 0, samt i emneansvarliges erfaringer med Produktutvikling fra ulik næringsmiddel industri som TINE, Mills, Uniliver og Elopak.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant bachelorgrad. Fordelaktig med kunnskap innen næringsmiddelteknologifag og statistikk tilsvarende STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad (i matvitenskap) eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer/case-studier, rollespill og eventuelle ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:

1) Forelesninger inkl. forberedelser: 110 timer.

2) Selvstudium: 90 timer.

3) Seminararbeid inkl. forberedelse og presentasjoner: 70 timer.

4) Diverse (ekskursjoner, øvelser, diskusjoner og rollespill ): 30 timer.

Totalt 300 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 x 2 timer per uke, inkludert seminar (kollokvier) og ekskursjon til FoU-avdeling i en næringsmiddel- og/eller emballsjebedrift.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått