Course code MVI382A

MVI382A Alkoholholdig drikke

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Marius Austeng Normann, Ola Tjåland, Ellen Skuterud, Hilde Marit Østlie
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Kurset er under revidering. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Kurset vil bli revidert i 2021 og gis kun ved ressurser.  Om du er interessert i kurset, ta kontakt med  studieveileder.

Ulike råvarekvaliteter og produksjonsprosesser for produksjon av øl, sider, vin og spritprodukter og den innvirkning dette kan ha for kvaliteten på det ferdige produktet, vil bli gjennomgått,

Fermenteringsprosesser hvor ulike gjærtyper kan benyttes er grunnlaget for framstilling av alkoholholdige drikker. Kunnskap om hvordan fermenteringsprosesser bidrar til utvikling av smaks- og aromakomponenter som er særegne for de ulike produktene er viktig. Ved produksjon av ulike frukt-, bær- og kornråstoffer er også miljøaspektet av betydning. Ulike dyrkingsforhold virker inn på og påvirkes av det lokale mikroklima og kunnskap om dette vil være viktig for at produksjonen skal være bærekraftig. Produktene er også viktige for lokal økonomi og som tradisjonsbærere i ulike land og regioner. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Råvarekvaliteter og produksjonsprinsipper for ulike fermenterte, alkoholholdige produkter vil bli gjennomgått. Fremstillingsmetoder for de ulike produktgruppene vil bli eksemplifisert og spesifisert med råvarekrav og definisjoner innen ulike kategorier av produkter. 

Ferdigheter: Studentene skal lære seg hva som ligger av begrensninger, muligheter og mulige justeringer av råstoff eller prosess for framstilling av produkter hvor fermenteringsprosesser er en vesentlig faktor. Videre vil også gjæring og betydningen av mikroorganismenes evne til å omgjøre råstoffet og bidra til produktegenskapene inngå. 

Generell kompetanse: Studentene lærer om de viktigste produksjonsprinsippene, krav til råstoff og variasjon i produktkvalitet for produkter av følgende kategorier: sider, øl, vin og sprit. 

Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder øving, forelesninger, selvstudium og ekskursjon.
Læringsstøtte:
Canvas. E-post: 
Pensum:
Fermented beverage production, Ed.: Lea - Piggott (Kluwer Academic). Studentene oppfordres også til å søke relevant litteratur via internett.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om frukt- og kornråvarer, samt grunnleggende næringsmiddelteknologi, matkjemi, mikrobiologi og biokjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon og øvinger.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), prosjektoppgave (teller 30 %, må være bestått).
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgaver og prosjektoppgaver og evaluerer minimum 25, utvalgte besvarelser.
Merknader:
Timeplansikret mot MVI382B
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesninger, 10 t eksursjon, 20 t gruppearbeid/øving, 65 t selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
3x2 timer forelesning eller øving per uke i ca 6 uker 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått