Course code MVI382A

MVI382A Alkoholholdig drikke

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Ola Tjåland, Ellen Skuterud, Hilde Marit Østlie
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Ulike råvarekvaliteter og produksjonsprosesser for produksjon av øl, sider, vin og sprit vil bli gjennomgått, og den betydningen dette kan ha for kvaliteten på det ferdige produktet.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:Råvarekvaliteter og produksjonsprinsipper for ulike fermenterte, alkoholholdige produkter vil bli gjennomgått. Fremstillingsmetoder for de ulike produktgruppene vil bli eksemplifisert og spesifisert med råvarekrav og definisjoner innen ulike kategoriene av produkter. 

Ferdigheter:Studentene skal lære seg hva som ligger av begrensninger, muligheter og mulige justeringer av råstoff eller prosess for framstilling av produkter hvor fermenteringsprosesser er en vesentlig faktor. Videre vil også gjæring og betydningen av mikroorganismenes evne til å omgjøre råstoffet og bidra til produktegenskapene inngå. 

Generell kompetanse:Studentene lærer om de viktigste produksjonsprinsippene, krav til råstoff og variasjon i produktkvalitet for produkter av følgende kategorier: sider, øl, vin og sprit. 

Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder øving, forelesninger, selvstudium og ekskursjon.
Læringsstøtte:
Canvas. E-post: trude.wicklund@nmbu.no
Pensum:
Fermented beverage production, Ed.: Lea - Piggott (Kluwer Academic). Studentene oppfordres også til å søke relevant litteratur via internett.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om frukt- og kornråvarer, samt grunnleggende næringsmiddelteknologi, matkjemi og biokjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon og øvinger.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

3 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), prosjektoppgave (teller 30 %, må være bestått).

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer minimum 25, utvalgte besvarelser.
Merknader:
Timeplansikret mot MVI382B
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesninger, 10 t eksursjon, 20 t gruppearbeid/øving, 90 t selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
3x2 timer forelesning eller øving per uke i ca 6 uker 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått