Course code MVI382A

MVI382A Alkoholholdig drikke

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Ola Tjåland, Arne Tronsmo, Ellen Skuterud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Ulike råvarekvaliteter for produksjon av øl, sider, vin og sprit. Det vil bli lagt vekt på råvarenes kvalitet, ulike prosesseringsmåter og den betydningen dette kan ha for kvaliteten på det ferdige produktet.
Læringsutbytte:
Studentene lærer om produksjon av sider, øl, vin og spritprodukter.
Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder øving, forelesninger, selvstudium og ekskursjon.
Læringsstøtte:
Canvas. E-post: trude.wicklund@nmbu.no
Pensum:
Fermented beverage production, Eds.: Lea - Piggott (Kluwer Academic). Studentene oppfordres også til å søke relevant litteratur via internett.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om frukt- og kornråvarer, samt grunnleggende næringsmiddelteknologi.
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon og øvinger.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), prosjektoppgave (teller 30 %, må være bestått).
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer minimum 25, utvalgte besvarelser.
Merknader:
Timeplansikret mot MVI382B
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesninger, 5 t eksursjon, 25 t gruppearbeid/øving, 90 t selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2x3 timer forelesning eller øving per uke i ca 6 uker 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått