Course code MVI382A

MVI382A Alkoholholdig drikke

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Arne Tronsmo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 50 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Ulike råvarekvaliteter for produksjon av cider, øl, vin og sprit. Det vil bli lagt vekt på råvarenes kvalitet, ulike prosesseringsmåter og den betydningen dette kan ha for kvaliteten på det ferdige produktet.
Læringsutbytte:
Studentene lærer om produksjon av cider, øl, vin og spritprodukter.
Læringsaktiviteter:
Kurset inneholder gruppearbeid, forelesninger, selvstudium og ekskursion.
Læringsstøtte:
Pensum:
Fermented beverage production, Eds.: Lea - Piggott (Kluwer Academic). Studentene oppfordres også til å søke relevant litteratur via internett.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om råvarer av frukt og korn og grunnleggende næringsmiddelteknologi.
Obligatorisk aktivitet:
Utferd og øvinger.
Vurderingsordning:
2 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), prosjektoppgave (teller 30 %, må være bestått).
Sensor:
Ekstern sensor retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
MVI382A og MVI382B vil bli gjennomført fortløpende, med samme timeplan - adskilte eksamener.
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesninger, 5 t eksursjon, 25 t gruppearbeid/øving, 90 t selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 x 2 timer per uke i 6 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått