Course code MVI361

MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Reidar Barfod Schuller
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 50 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Transportmekanismer, luft-/vannblandinger, reologi, rørtransport, porøse materialer, fluidisering, filtrering, separering, varmetransport, dehydrering og målemetoder. Emnet vil gi en oversikt over bruk av sentrale målemetoder for å måle kvalitetsegenskaper av råvarer, mellomprodukter og ferdige matvarer. Emnet vil gi en oversikt over både off-, at-, on- og in-line målemetoder.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg dyptgående kunnskaper om enhetsoperasjoner som brukes i produksjon av mat. Videre vil de tilegne seg en dypere innsikt i forhold vedrørende maskiner, apparater og andre installasjoner i næringsmiddelindustrien, samt kunnskap om målemetodikk. Studentene skal kunne bruke eksisterende, eller anbefale ny, målemetodikk innen kontroll og produksjon av mat.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneoppgaver/gruppeoppgaver og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kursansvarlig er tilgjengelig ved IKBM.
Pensum:
Pensumliste leveres ut på første forelesning. Emnene innen enhetsoperasjoner dekkes hovedsakelig av \"Unit Operations in Food Engineering\" av Ibartz A og Barbosa-Canovas G V, ISBN 1-56676-929-9.
Forutsatte forkunnskaper:
MVI261, MVI280 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig prøve teller 80 %. Semesteroppgave teller 20 %. Begge eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgavene, får kopi av forelesningsplan og pensum ved retting av eksamensoppgaver. Individuell ekstern sensur av skriftlig eksamen (et tilfeldig utvalg av 25 besvarelser).
Merknader:
Emnet erstatter MVI360 og MVI370. Studiepoengreduksjon gjelder for studenter som har tatt disse emnene tidligere.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 78 timer. Forberedelse til forelesninger: 39 timer. Selvstudium, øvelsestimer og semesteroppgave: 183 timer. Totalt: 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet erstatter MVI360 og MVI370. Studiepoengsreduksjon gjelder for studenter som har tatt disse emnene tidligere.
Undervisningstid:
Forelesninger: 6 timer/uke i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått