Course code MVI310

MVI310 Makronæringsstoffer, deres struktur og funksjonalitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bjørge Westereng, Tove Gulbrandsen Devold
Medvirkende: Elling Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller, Tora Asledottir, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emnet lærer du om de ulike makronæringsstoffer (proteiner, polysakkarider og lipider) i råvarer som benyttes til produksjon av mat og fôr. I tillegg lærer du om ulike polysakkarider som er klassifisert som tilsetningsstoffer. Både tradisjonelle (melk, kjøtt, fisk, korn, soya) og «nye» (belgfrukter, pseudo-cerealer, alger m.m) råvarer vil bli omtalt. Det legges stor vekt på å forstå sammenheng mellom komponentenes struktur og funksjonelle egenskaper dvs. hvordan de bidrar til ønsket tekstur og stabilitet i det ferdige produktet og hvordan disse egenskapene påvirkes av viktige prosessfaktorer som varmebehandling og endringer i surhetsgrad m.m.

For å sikre en bærekraftig fremtidig produksjon av mat og fôr må både «nye» råvarer og nye produksjonsprosesser tas i bruk. Komponentene i «nye» råvarer har andre og til dels ukjente egenskaper enn tilsvarende stoffer i tradisjonelle råvarer, og kunnskap om dette er avgjørende for å muliggjøre produksjon av mat og fôr med riktig ernæringsmessig kvalitet, tekstur og «forbruker aksept».

Emnet er bygget opp av tre deler:

1. Polysakkarider; struktur og funksjon.

2. Proteiner; struktur og funksjonelle egenskaper.

3. Fett og oljer typer; modifiseringer og anvendelser.

Hver del inneholder forelesninger, ulike typer gruppearbeid og laboratorie-øvelser.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Har avansert kunnskap om struktur og funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer (både tradisjonelle; melk, kjøtt, fisk, korn, soya og et utvalg av «nye»; belgfrukter, alger, gjær bakterier m.m)
 • Har spesialisert innsikt i funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike

vegetabilske og animalske råvarer basert på struktur og hvordan disse egenskapene påvirkes av ulike fysiske og kjemiske faktorer

 • Få kunnskap om  «ulike digitaliseringsverktøy» for å visualisere 3-dimensjonale strukturer til proteiner lipider og polysakkarider, samt visualisere strukturer og prosessers rolle for å påvirke egenskapene til sluttproduktet[BW1] 
 • Kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet
 • Kan finne frem til vitenskapelig litteratur om relevante tema i bøker, vitenskapelige tidsskrifter og fra ulike nettsteder

Ferdigheter:

 • Kan analysere utvalgte funksjonelle egenskaper hos lipider, proteiner og polysakkarider
 • Kan evaluere bruk og egnethet av proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer til både eksisterende og nye innovative mat- og fôrprodukter
 • Kan anvende metoder som reologi og textur analyse for å forstå funksjonelle egenskaper til nye og ukjente lipider, proteiner og polysakkarider, forklare disse ut fra teoretisk kunnskap og evaluere deres egnethet i ulike produkter
 • Kan benytte «ulike digitaliseringsverktøy» for å visualisere 3-dimensjonale strukturer til proteiner og polysakkarider

Generell kompetanse

 • Kan anvende teoretisk kunnskap om proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer og ulike analysemetoder i andre emner og senere i arbeid med masteroppgaven på en selvstendig måte
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid innen faget og benytte og beherske fagområdets
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analysemetoder og konklusjoner
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger til de ulike tema (strukturelle og funksjonelle egenskaper makronæringsstoffer; protein, polysakkarider, fett og oljer) av ansvarlig lærer
 • Studentene deltar i diskusjoner og arbeider i grupper som leverer en skriftlig rapport og gir muntlige presentasjoner av ulike tema
 • Bruk av digitale verktøy for å visualisere næringsmiddelprosesser i form av tilvirking av egne animasjonsfilmer. Dette vil være en kombinasjon av gruppe-oppgave og egenstudier.
 • Laboratorieøvelser med innlevering av lab journal
 • Selvstudium
Læringsstøtte:
 • Skriftlig og muntlig tilbakemelding på studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner
 • Lærere er tilgjengelig på fastsatte tider for veiledning og diskusjon
 • Lærere kan kontaktes via epost i CANVAS
Pensum:
Litteratur som er pensum vil bli oppgitt på første (obligatoriske) forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i matkjemi tilsvarende matkjemidelen av KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi. Studenter som ikke har gjennomført KJB210 må tilegne seg kunnskap i sentrale deler av matkjemi-delen av dette kurset. Dette gjøres som selvstudium i starten av MVI310.
Anbefalte forkunnskaper:

MVI273 Melk og melkebehandling

MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi

MVI275 Matplanter

Obligatorisk aktivitet:
 • Emnets første forelesning og lab-øvelsene
 • gruppeoppgave prosjekt rapport og animasjonsfilm, presentasjon av ulike tema gitt av studentene
 • Innlevering av skriftlige rapporter og lab journaler
 • For studenter som ikke har relevant kunnskap i analysemetoder som skal benyttes i lab-øvelsene: Obligatorisk deltakelse på forelesning og trening
 • Studentene må selv følge med på informasjon om kursstart i Canvas. Studenter som ikke møter til første forelesning vil ikke få delta på emnet
Vurderingsordning:
Samlet vurdering: Innleverte skriftlige rapport, gruppeoppgave med animasjonsfilm presentasjon, lab journaler pr studentgruppe (40%) i løpet av semesteret (A-F) og muntlig eksamen (60%) i eksamensperioden (A-F)
Sensor:
Evaluering av muntlig eksamen med ekstern sensor
Merknader:
Emnet anbefales også for studenter på  Master of Science in Feed Manufacturing Technology
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: ulike lærere: 24 timer, studentpresentasjoner: 6 timer

Lab-øvelser og journalskriving: 50 timer

Gruppeoppgave animasjonsfilmer: 60 timer

Forberedelse til skriftlige og muntlige presentasjoner: 40 timer

Selvstudium: 70 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MVI410, 10 sp.
Undervisningstid:
6 timer pr. uke benyttes til forelesninger, lab-øvelser, demonstrasjoner, diskusjoner og muntlige presentasjoner av gruppeoppgaver
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer