Course code MVI310

MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: Struktur og funksjonalitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Tove Gulbrandsen Devold
Medvirkende: Bjørge Westereng, Elling Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller, Tora Asledottir, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emnet lærer du om de ulike komponenter (proteiner, polysakkarider og lipider) i råvarer som benyttes til produksjon av mat og fôr. I tillegg lærer du om ulike polysakkarider som er klassifisert som tilsetningsstoffer. Både tradisjonelle (melk, kjøtt, fisk, korn, soya) og «nye» (belgfrukter, pseudo-cerealer, alger mm) råvarer vil bli omtalt. Det legges stor vekt på å forstå sammenheng mellom komponentenes struktur og funksjonelle egenskaper dvs. hvordan de bidrar til ønsket tekstur og stabilitet i det ferdige produktet og hvordan disse egenskapene påvirkes av viktige prosessfaktorer som varmebehandling og endringer i surhetsgrad mm.

For å sikre en bærekraftig fremtidig produksjon av mat og fôr må både «nye» råvarer og nye produksjonsprosesser tas i bruk. Komponentene i «nye» råvarer har andre og til dels ukjente egenskaper enn tilsvarende stoffer i tradisjonelle råvarer, og kunnskap om dette er avgjørende for å muliggjøre produksjon av mat og fôr med riktig ernæringsmessig kvalitet, tekstur og «forbruker aksept».

Emnet er bygget opp av tre deler:

1. Polysakkarider; struktur og funksjon.

2. Proteiner; struktur og funksjonelle egenskaper.

3. Fett og oljer typer; modifiseringer og anvendelser.

Hver del inneholder forelesninger, ulike typer gruppearbeid og laboratorie-øvelser.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Bokmål:

Kunnskaper:

 • Ha avansert kunnskap om struktur og funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer (både tradisjonelle; melk, kjøtt, fisk, korn, soya og et utvalg av «nye»; belgfrukter, alger, gjær m.m).
 • Ha spesialisert innsikt i funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer basert på struktur og hvordan disse egenskapene påvirkes av ulike fysiske og kjemiske faktorer.
 • Ha kunnskap om «ulike digitaliseringsverktøy» for å visualisere 3-dimensjonale strukturer til proteiner og polysakkarider, samt visualisere strukturer og prosessers rolle for å påvirke egenskapene til sluttproduktet.
 • Kan anvende denne kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.
 • Kan finne frem til vitenskapelig litteratur om relevante tema i bøker, vitenskapelige tidsskrifter og fra ulike nettsteder.

Ferdigheter:

 • Kan analysere utvalgte funksjonelle egenskaper hos proteiner og polysakkarider.
 • Kan evaluere bruk og egnethet av proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer til både eksisterende og nye innovative mat- og fôrprodukter.
 • Kan anvende metoder for å analysere funksjonelle egenskaper til nye og ukjente proteiner og polysakkarider, forklare disse ut fra teoretisk kunnskap og evaluere deres egnethet i ulike produkter
 • Kan benytte «ulike digitaliseringsverktøy» for å visualisere 3-dimensjonale strukturer til proteiner og polysakkarider

Generell kompetanse

 • Kan anvende teoretisk kunnskap om proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer og ulike analysemetoder i andre emner og senere i arbeid med masteroppgaven på en selvstendig måte.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid innen faget og benytte og beherske fagområdets terminologi.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analysemetoder og konklusjoner.
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger til de ulike tema (protein, polysakkarider, funksjonelle egenskaper, fett og oljer) av ansvarlig lærer.
 • Studentene deltar i diskusjoner og arbeider i grupper som leverer en skriftlig rapport og gir muntlige presentasjoner av ulike tema.
 • Bruk av digitale verktøy for å visualisere næringsmiddelprosesser i form av tilvirking av egne animasjonsfilmer. Dette vil være en kombinasjon av gruppe-oppgave og egenstudier.
 • Laboratorieøvelser med innlevering av lab journal.
 • Selvstudium.
Læringsstøtte:
 • Skriftlig og muntlig tilbakemelding på studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner
 • Lærere er tilgjengelig på fastsatte tider for veiledning og diskusjon
 • Lærere kan kontaktes via epost i CANVAS
Pensum:
Litteratur som er pensum vil bli oppgitt på første (obligatoriske) forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i matkjemi tilsvarende matkjemidelen av KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi. Studenter som ikke har gjennomført KJB210 må tilegne seg kunnskap i sentrale deler av matkjemi-delen av dette kurset. Dette gjøres som selvstudium i starten av MVI310. For å få delta på MVI310, må kunnskap dokumenteres i form av hjemmeeksamen. Studenter som har liten erfaring med de analysene som blir benyttet i emnets lab-øvelser, må delta på obligatorisk gjennomgang og trening i starten av MVI310.
Anbefalte forkunnskaper:

MVI273 Melk og melkebehandling

MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi

MVI275 Matplanter

Obligatorisk aktivitet:
 • Emnets første forelesning og lab-øvelsene
 • Muntlige presentasjoner/gruppeoppgave av ulike tema gitt av studentene
 • Innlevering av skriftlige rapporter og lab journaler
 • For studenter som ikke har deltatt på KJB210 eller kan dokumentere tilsvarende kunnskap i viktige deler av matkjemi: Innlevering av hjemmeoppgave som må bestås
 • For studenter som ikke har relevant kunnskap i analysemetoder som skal benyttes i lab-øvelsene: Obligatorisk deltakelse på forelesning og trening
 • Studentene må selv følge med på informasjon om kursstart i Canvas. Studenter som ikke møter til første forelesning vil ikke få delta på emnet.
Vurderingsordning:
Innleverte skriftlige besvarelse og muntlig presentasjon, labjournaler i studentgrupper (40%) i løpet av semesteret (A-F) og skriftlig individuell hjemmeeksamen (60%) i slutten av undervisningsperioden (A-F).
Sensor:
Evaluering av individuell skriftlig hjemmeeksamen gjøres av ekstern sensor
Merknader:
Emnet anbefales også for studenter på  Master of Science in Feed Manufacturing Technology
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: ulike lærere: 24 timer, studentpresentasjoner: 6 timer

Lab-øvelser og journalskriving: 50 timer

Gruppeoppgave animasjonsfilmer: 20 timer

Forberedelse til skriftlige og muntlige presentasjoner: 40 timer

Selvstudium: 80 timer

Skriftlig hjemmeeksamen: 80 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MVI410, 10 sp.
Undervisningstid:
6 timer pr. uke benyttes til forelesninger, lab-øvelser, demonstrasjoner, diskusjoner og muntlige presentasjoner av gruppeoppgaver
Eksamensdetaljer: :