Course code MVI310

MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: Struktur og funksjonalitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Tove Gulbrandsen Devold
Medvirkende: Bjørge Westereng, Elling Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller, Tora Asledottir, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er bygget opp av tre deler:

1. Polysakkarider; struktur og funksjon.

2. Proteiner; struktur og funksjonelle egenskaper.

3. Fett og oljer typer; modifiseringer og anvendelser.

Hver del inneholder forelesninger, gruppearbeid og obligatoriske presentasjoner (skriftlig/muntlig) av studentene. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Har avansert kunnskap om struktur og funskjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer (både tradisjonelle; melk, kjøtt, fisk, korn, soya og et utvalg av «nye»; belgfrukter, alger mm)
  • Har  spesialisert innsikt i funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer basert på struktur og hvordan disse egenskapene påvirkes av fysiske og kjemiske endringer
  • Kan anvende denne kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
  • Kan finne frem til vitenskapelig litteratur om relevante tema i  bøker, vitenskapelige tidsskrifter og fra ulike nettsteder

Ferdigheter:

  • Kan analysere utvalgte funksjonelle egenskaper av proteiner og polysakkarider
  • Kan evaluere bruk og egnethet av proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer til både eksisterende og nye innovative mat- og fôrprodukter
  • Kan anvende metoder for å analysere funksjonelle egenskaper til nye og ukjente proteiner og polysakkarider, forklare disse ut fra teoretisk kunnskap og evaluere deres egnethet i ulike produkter

Generell kompetanse

  • Kan anvende teoretisk kunnskap om proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer og ulike analysemetoder i andre emner og senere i arbeid med masteroppgaven på en selvstendig måte
  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid innen faget og benytte og beherske fagområdets uttrykksformer
  • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
Læringsaktiviteter:

Introduksjonsforelesninger til de ulike tema (protein, polysakkarider, funksjonelle egenskaper, fett og oljer)  av ansvarlig lærer

Studentene arbeider i grupper som leverer skriftlige rapporter og gir muntlige presentasjoner av ulike tema

Laboratorieøvelse med innlevering av lab journal

Selvstudium

Læringsstøtte:

Skriftlig og muntlig tilbakemelding på studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner

Lærere er tilgjengelig på fastsatte tider for veiledning og diskusjon

Lærere kan kontaktes via epost i CANVAS

Pensum:
Litteratur som er pensum vil bli oppgitt på første (obligatoriske) forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i matkjemi tilsvarende matkjemidelen av KJB210  Eksperimentell og anvendt biokjemi
Anbefalte forkunnskaper:

MVI273 Melk og melkebehandling

MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi

MVI275 Matplanter

Obligatorisk aktivitet:

Emnets første forelesning og lab-øvelsen

Alle  muntlige presentasjoner av ulike tema gitt av studentene

Innlevering av skriftlige rapporter og en lab journal

Studentene må selv følge med på informasjon om kursstart i Canvas. Studenter som ikke møter opp første forelesning vil ikke få delta på emnet.

Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Innleverte skriftlige besvarelser og muntlig presentasjoner av ulike tema, samt lab journal pr studentgruppe (40%)  i løpet av semesteret (A-F) og  14 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen (60%) i eksamensperioden (A-F)
Sensor:
Evaluering av individuell skriftlig hjemmeeksamen gjøres av ekstern sensor
Merknader:
Emnet anbefales også for studenter på  Master of Science in Feed Manufacturing Technology
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: ulike lærere: 20 timer, studentpresentasjoner: 20 timer

Lab-øvelse og journalskriving: 20 timer

Forberedelse til skriftlige og muntlige presentasjoner: 160 timer

Skriftlig hjemmeeksamen: 80 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MVI410, 10 sp.
Undervisningstid:
6 timer pr. uke benyttes til  forelesninger, en lab-øvelse  (går over en uke) og muntlige presentasjoner av gruppeoppgaver  
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått