Course code MVI291

MVI291 Kosthold og helse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Siv Kjølsrud Bøhn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokk. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokk.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MATVIT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet legger vekt på hva vi vet om kosthold og dets sammenheng med helse og utvikling av livsstilssykdommer. Fokus er de store folkesykdommene som hjerte- og karsykdommer, kreft og metabolsk syndrom (fedme og diabetes type 2). Emnet skal også gi innsikt i hvordan man studerer kostholdets betydning for helse i mennesker, og belyse hvordan ulike studier gir grunnlag for dagens kostholdsanbefalinger. Videre vil emnet belyse kostholdets betydning i de ulike livsfasene (fra graviditet til alderdom), utfordringer med feilernæring og undernæring, og fordeler og mulige utfordringer med et vegetarkosthold. Emnet vil også beskrive overordnet hva som menes med bærekraftig ernæring, og hvordan refleksjoner rundt bærekraftig kosthold gir seg utslag i statlige kostholdsråd. De ulike temaene dekkes ved forelesninger, kollokviespørsmål og quizzer (lagt ut på Canvas). Videre får studentene ved emnestart utdelt en forskningsartikkel eller et tema som studentene skal presentere i grupper på 2-3 i løpet av kurset. 
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studentene skal få en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom kosthold og helse/sykdom. Studentene skal forstå hvilke type undersøkelser og metoder som ligger til grunn for de rådende anbefalinger om kosthold, og forstå hvilke begrensninger som ligger i denne kunnskapen. Videre vil studentene få en overordnet kunnskap om hvordan bærekraft kan innvirke på befolkningens kostholdsråd.  

FERDIGHETER

Studentene skal kunne ha en reflektert holdning i ernæringspørsmål som tas opp i media, og kritisk lese forskningsrapporter om temaet. Studentene skal kunne identifisere ernæringsmessige utfordringer i ulike livsfaser, i bestemte livssituasjoner og "kriser", eller når man tar et bevisst valg av et bestemt kosthold (f.eks. vegansk kosthold, bærekraftig kosthold).

GENERELL KOMPETANSE

Emnet skal gjøre studentene rustet til å kunne jobbe med ernæringsrelevante problemstillinger innen matproduksjon, forvaltning eller undervisning/opplysningsarbeid

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og hjemmeoppgave, dvs. presentasjon av en forskningsartikkel eller tema utdelt av emneansvarlig.

Det vil bli to gjennomganger av eksamensrelevante kollokviespørsmål som studentene kan jobbe med i grupper gjennom hele kurset.

Quizzer med eksamensrelevante spørsmål som skal være tilgjengelig i Canvas i kursperioden.

Læringsstøtte:

Canvas.

Kursansvarlig kan kontaktes via e-post: harald.carlsen@nmbu.no

Pensum:
Utvalgte kapitler fra; Geissler and Powers (2016). Human Nutrition (13th Edition). Oxford University Press. 769 sider.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende innsikt i ernæring (tilsvarende HFE200), cellebiologi, fysiologi og biokjemi.
Obligatorisk aktivitet:
  • Obligatorisk fremmøte første dag for utdeling av forskningsartikkel
  • Presentasjon av forskningsartikkel
  • Presentasjon av forskningsartikkel må være bestått for å kunne gå opp til eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,0 t) teller 100% av sluttkarakter (karakterregel A - F). Presentasjon av forskningsartikkel i plenum; bestått/ikke bestått
Sensor:

Ekstern og intern sensur av skriftlig eksamen. Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser. 

Intern sensur på hjemmeoppgaven.

Normert arbeidsmengde:
20 timer forelesninger. 8 timer gjennomgang av spørsmål, 4 timer med presentasjon av forskningsartikler. 93 timer selvstudium inkludert gruppearbeid og forberedelse til artikkelpresentasjon. Totalt 125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Juniblokk (3 uker) med 20 timer forelesninger, 8 timer gjennomgang av spørsmål, 4 timer med presentasjoner av forskningsartikler.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer