Course code MVI276

MVI276 Ølbrygging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kim Marius Moe
Medvirkende: Marius Austeng Normann, Ellen Skuterud, Ola Tjåland, Hilde Marit Østlie
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Kurset er under revidering. Kurset gis i høstsemesteret
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil bli revidert i 2022 og gis kun ved ressurser. Om du er interessert i kurset, ta kontakt med  studieveileder.

Kurset vil gi en teoretisk og praktisk gjennomgang av grunntrinnene i bryggeprosessen.

Studentene skal få forståelse for hvordan de ulike trinnene både under malting av korn og selve bryggeprosessen kan ha innvirkning på kvaliteten til det ferdige produktet. Optimalisering av de enkelte produksjonstrinnene bidrar til en mer bærekraftig prosess samtidig med at kvaliteten på produktet bevares.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER: Studentene skal få forståelse for hva som skjer ved de ulike prosesstrinnene ved framstilling av øl, og råvarenes betydning for kvaliteten på det ferdige produktet. Temaer som malting, mesking, vørterkoking og fermentering vil bli gjennomgått.

FERDIGHETER: Råvarekvalitet og sammensetning av resepten for ulike varianter av øl er viktig. Dette vil bli demonstrert ved praktisk brygging der studentene brygger sitt eget øl. Under bryggingen vil de mest relevante analysene inngå. En ferdiganalyse av produktet vil bli gjennomført i forbindelse med sensorisk vurdering. Det ferdige produktet vil bli analysert for innhold av alkohol, farge, turbiditet og CO2.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal lære seg å se sammenhengen mellom de ulike komponentene i resepten som malt, humle og gjær samt fremstillingsmetode, og hva dette har å si for kvalitet på det ferdige produktet. 

Læringsaktiviteter:
Forelesning, øving i pilotanlegg, laboratoriearbeid, rapportskriving. 
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Pensum vil bli oppgitt ved kursstart. Utdelt materiale. 
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kjemi (KJM100 eller tilsvarende) og mikrobiologi (BIO130 eller tilsvarende). 
Anbefalte forkunnskaper:
Råvarekunnskap om korn, fermenteringsprosesser. 
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 t), teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer besvarelser. 
Merknader:
Ønsker eksamenssikring mot STAT100
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer: 16 timer forelesning, 20 timer pilot/laboratorieøving, 50 timer rapport/gruppearbeid, 39 timer selvstudium. 
Undervisningstid:

To timer forelesning per uke.

En øvelse på 6 - 8 t i løpet av høsten, annonseres i Canvas, samt oppfølgende aktiviteter.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer