Course code MVI276

MVI276 Ølbrygging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Ellen Skuterud, Hilde Marit Østlie
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Teoretisk og praktisk gjennomgang av grunntrinnene i bryggeprosessen.
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER: Studentene skal få forståelse for hva som skjer ved de ulike prosesstrinnene ved framstilling av øl, og råvarenes betydning for kvaliteten på det ferdige produktet. Temaer som malting, mesking, vørterkoking og fermentering vil bli gjennomgått.

FERDIGHETER: Råvarekvalitet og sammensetning av resepten for ulike varianter av øl er viktig. Dette vil bli demonstrert ved praktisk brygging der studentene brygger sitt eget øl. Under bryggingen vil de mest relevante analysene inngå. En ferdiganalyse av produktet vil bli gjennomført i forbindelse med sensorisk vurdering. Det ferdige produktet vil bli analysert for innhold av alkohol, farge, turbiditet og CO2.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal lære seg å se sammenhengen mellom de ulike komponentene i resepten som malt, humle og gjær samt fremstillingsmetode, og hva dette har å si for kvalitet på det ferdige produktet. 

Læringsaktiviteter:
Forelesning, øving i pilotanlegg, laboratoriearbeid, rapportskriving. 
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Pensum vil bli oppgitt ved kursstart. Utdelt materiale. 
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kjemi (KJM100 eller tilsvarende) og mikrobiologi (BIO130 eller tilsvarende). 
Anbefalte forkunnskaper:
Råvarekunnskap om korn, fermenteringsprosesser. 
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 t), teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser. 
Merknader:
Ønsker eksamenssikring mot STAT100
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer: 16 timer forelesning, 20 timer pilot/laboratorieøving, 50 timer rapport/gruppearbeid, 64 timer selvstudium. 
Undervisningstid:

To timer forelesning per uke.

En øvelse på 6 - 8 t i løpet av høsten, annonseres i Canvas, samt oppfølgende aktiviteter.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått