Course code MVI276

MVI276 Ølbrygging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Ellen Skuterud, Elisabeth Fjærvoll Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60 studenter
Undervises i periode:
Høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-MAT (Bachelor Matvitenskap og ernæring, eller tilsvarende).
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Teoretisk og praktisk gjennomgang av grunntrinnene i bryggeprosessen.
Læringsutbytte:
Studentene skal få forståelse for hva som skjer ved de ulike prosesstrinnene ved framstilling av øl. Prinsippene ved malting, mesking, vørterkoking og fermentering vil bli gjennomgått. Råvarekvalitet og sammensetning av resepten for ulike varianter av øl er også viktig. Enkelte analyser for evaluering av både råvare og ferdig produkt vil inngå i kurset.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, øving i pilotanlegg, laboratoriearbeid, rapportskriving. 
Læringsstøtte:
Fronter
Pensum:
Pensum vil bli oppgitt ved kursstart. Utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kjemi (KJM100 eller tilsvarende) og mikrobiologi (BIO130 eller tilsvarende). 
Anbefalte forkunnskaper:
Råvarekunnskap om korn, fermenteringsprosesser. 
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 t), teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser. 
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer: 16 timer forelesning, 20 timer pilot/laboratorieøving, 50 timer rapport/gruppearbeid, 64 timer selvstudium. 
Undervisningstid:

To timer forelesning per uke.

En øvelse på 6 - 8 t i løpet av høsten, annonseres på Fronter.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått