Course code MVI276

MVI276 Ølbrygging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Ellen Skuterud, Elisabeth Fjærvoll Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60 studenter
Undervises i periode:
Høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Bachelor Matvitenskap
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Teoretisk og paktisk gjennomgang av grunntrinnene i bryggeprosessen.
Læringsutbytte:
Studentene skal få forståelse for hva som skjer ved de ulike prosesstrinnene ved framstilling av øl. Prinsippene ved malting, mesking, vørterkoking og fermentering vil bli gjennomgått. Råvarekvalitet og sammensetning av resepten for ulike varianter av øl er også viktig. Enkelte analyser for evaluering av både råvare og ferdig produkt vil inngå i kurset.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, øving i pilotanlegg, laboratoriearbeid, rapportskriving
Læringsstøtte:
Fronter
Pensum:
Pensum vil bli oppgitt ved kursstart. Utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kjemi og mikrobiologi
Anbefalte forkunnskaper:
Råvarekunnskap om korn, fermenteringsprosesser
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100 %
Sensor:

Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer.
Undervisningstid:
16 timer forelesning, 20 timer pilot/laboratorieøving, 50 timer rapport/gruppearbeid, 64 timer selvstudium
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått