Course code MVI250

MVI250 Emballeringsteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Marit Kvalvåg Pettersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger: Introduksjon, Emballasjematerialer (glass, metall, fiber, plast, biomaterialer), Emballeringsmetoder (MAP, pakkemaskiner, aktiv og intelligent emballering), Emballering av mat, Emballering og miljø

Øving: Modifisert atmosfærepakking (MAP).

Gruppearbeid med presentasjoner: Emballering i praksis.

Utferd: Emballasjeprodusenter

Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Studentene skal ha kunnskap om

 • ulike emballasjematerialer (glass, metall, fiber og plast)
 • kjenne til fremstillingsmetoder for materialene
 • materialenes egenskaper
 • bruksmuligheter for de viktigste emballasjematerialene
 • ulike pakkemetoder og pakkemaskiner til emballering av mat
 • faguttrykk knyttet til emballeringsteknologi
 • regelverk knyttet til matkontaktmaterialer
 • enkle begreper relatert til miljø/bærekraft for matemballering

Ferdigheter:

Studentene skal

 • forstå emballeringens betydning for matvarene og deres kvalitet og holdbarhet
 • kunne stille relevante spørsmålene ved valg mellom ulike materiale for emballering av mat
 • vurdere emballeringsløsninger

Generell kompetanse:

Studentene skal kjenne til

 • egnethet for emballasjematerialer til ulike og bruksområder
 • hvilke krav som bør stilles ved emballering og lagring av ulike matvarer
 • emballasjens betydning for miljøet
 • faktorer som må vurderes ved valg emballeringsløsninger utfra bærekraftpersepektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktisk øvelse, gruppeoppgave, utferd.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes via epost: marit.kvalvag.pettersen@nofima.no og Canvas.
Pensum:
Eie - Ditlefsen (red.): Næringsmiddelemballering, Kompendium, MATFORSK. + Utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om matproduksjon tilvarende MVI100.  Kunnskap om næringsmiddelkjemi og biokjemi tilsvarende KJB210.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi, -kjemi og -teknologi.
Obligatorisk aktivitet:

Øvelse, utferd og gruppearbeid.

Gruppeoppgave må være godkjent.

Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig prøve (3t)

Gruppeoppgave må være godkjent før eksamen

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig prøve.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 t: 20 timer forelesninger, 4 timer øvelse, 24 timer gruppearbeid, 8 timer utferd, 96 timer forberedelser og selvstudium .
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Tre ukers intensiv undervisning:

12 timer forelesning + 10 timer Gruppeoppgave + 2 timer øving i uke 33 (1)

8 timer forelesning + 10 timer gruppeoppgave + 2 timer øving + 8 timer utferd i uke 34 (2)

 4 timer gruppeoppgave i uke 35 (3)

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått