Course code MVI250

MVI250 Emballeringsteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Marit Kvalvåg Pettersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger: Introduksjon, Emballasjematerialer (glass, metall, fiber, plast, biomaterialer), Emballeringsmetoder (MAP, pakkemaskiner, aktiv og intelligent emballering), Emballering av mat, Emballering og miljø

Øving: Modifisert atmosfærepakking (MAP).

Gruppearbeid med presentasjoner: Emballering i praksis.

Utferd: Emballasjeprodusenter

Læringsutbytte:
Studentene skal forstå emballeringens betydning for matvarene og deres kvalitet og holdbarhet. De skal ha kunnskap om ulike materialer, kjenne til framstillingsmetoder, egenskaper, faguttrykk og bruksmuligheter for de viktigste emballasjematerialene og kunne stille de rette spørsmålene ved valg mellom ulike materialer. Studentene skal også kjenne til hvilke krav som bør stilles ved emballering og lagring av ulike matvarer. De skal også kjenne til emballasjens betydning for miljøet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktisk øvelse, gruppeoppgave, utferd.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes via epost: marit.kvalvag.pettersen@nofima.no og Canvas.
Pensum:
Eie - Ditlefsen (red.): Næringsmiddelemballering, Kompendium, MATFORSK. + Utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om matproduksjon tilvarende MVI100.  Kunnskap om næringsmiddelkjemi og biokjemi tilsvarende KJB210.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi, -kjemi og -teknologi.
Obligatorisk aktivitet:

Øvelse, utferd og gruppearbeid.

Gruppeoppgave må være godkjent.

Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig prøve (3t)

Gruppeoppgave må være godkjent før eksamen

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig prøve.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 t: 22 timer forelesninger, 4 timer øvelse, 26 timer gruppearbeid, 8 timer utferd, 90 timer forberedelser, oppgaveskriving og selvstudium .
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Tre ukers intensiv undervisning:

14 timer forelesning + 10 timer Gruppeoppgave + 2 timer øving i uke 33 (1)

8 timer forelesning + 12 timer gruppeoppgave + 2 timer øving + 8 timer utferd i uke 34 (2)

 4 timer gruppeoppgave i uke 35 (3)

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått