Course code MVI250

MVI250 Emballeringsteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Marit Kvalvåg Pettersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimumsantall: 5. Maksimumsantall: 50.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger:

Introduksjon, emballasjematerialene (glass, metall, fiber, plast, nye materialer), emballeringsmetoder (MAP, pakkemaskiner, aktiv og intelligent emballering), helsemessig sikkerhet, emballasjeoptimering og miljø.

Øvelse: Gasspakking (MAP).

Gruppearbeid med presentasjoner: Emballering i praksis

Utferd: Emballasjeprodusenter (og eventuelt emballasjebruker)

Læringsutbytte:

Studentene skal forstå emballeringens betydning for matvarene og deres kvalitet.

De skal kjenne framstillingsmetoder, egenskaper, faguttrykk og bruksmuligheter for de viktigste emballasjematerialene og kunne stille de rette spørsmålene ved valg mellom ulike materialer.

Studentene skal også kjenne til hvilke krav ulike matvarer stiller til emballering og lagring, samt emballasjens betydning for miljøet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktisk øvelse, gruppeoppgave, utferd.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes via epost marit.kvalvag.pettersen@nofima.no og Fronter.
Pensum:
Eie - Ditlefsen (red.): Næringsmiddelemballering, Kompendium, MATFORSK. + Utdelt materiale
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om matproduksjon tilvarende MVI100. Kunnskap om næringsmiddelkjemi og biokjemi tilsvarende KJB210.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi, -kjemi og -teknologi, tilsvarende bachelor i Matvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelse, utferd og gruppearbeid.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve teller 70%, gruppoppgave teller 30%. Avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, Begge deler må være bestått for å få godkjent emnet.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig prøve.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 t: 26 timer forelesninger, 4 timer øvelse, 20 timer gruppearbeid, 8 timer utferd, 92 timer forberedelser, oppgaveskriving og selvstudium .
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

26 timer forelesning, 4 timer øvelse, 22 timer gruppearbeid, 8 timer utferd.:

14 timer forelesning + 12 timer Gruppeoppgave + 2 timer øving i uke 33

10 timer forelesning + 10 timer gruppeoppgave + 2 timer øveing + 8 timers utferd i uke 34

2 timer forelesning+ 2 timer gruppeoppgave i uke 35

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått