Course code MINA310

MINA310 Prosjektadministrasjon og forskningsplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Lindis Skipperud
Medvirkende: Deborah Helen Oughton, Brit Salbu
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min: 5, Maks: 20.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, innleverering i januarblokka. Det gis en uke intensiv undervisning i parallellen i tillegg til parallellundervisning.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: M-RAD, M-MINA, M-BIOL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forskningsmetoder statistikk og datahåndtering, database og litteratursøk, vitenskapelig skriving og muntlig presentasjon, prosjektledelse.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne legge opp vitenskapelige studier, analyser og evaluere data ved bruk av riktige statistiske metoder, utføre litteraturstudier og kritisk vurdere disse. Studentene skal lære å presentere stoff både muntlig og skriftlig.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser, arbeidsoppgaver, innleveringer og arbeid med egen prosjektbeskrivelse.
Læringsstøtte:
Forelesninger og annet nødvendig materiale vil ligge tilgjengelig i Canvas.
Pensum:
Pensum: se engelsk tekst
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100
Obligatorisk aktivitet:
Emnearbeid 100%. Åtte arbeidsoppgaver inne data og statistiske teknikker. Et prosjekt om forsøksplanlegging som skal presenteres muntlig. Case-studier og gruppearbeid.
Vurderingsordning:

Emneoppgaver teller 100%

Innlevering av prosjektbeskrivesle av MSc prosjektet gis bestått eller ikke bestått. For å oppnå bestått må man evalueres på tilsvarende karakter C. Prosjektbeskrivelsen må skrives på engelsk.

Sensor:
Ekstern sensor iflg. NMBUs regler vil evaluere innlevert prosjektbeskrivelse.
Merknader:
Emnet vil bli gitt i nært samarbeid med Dr. Huw Jones fra Middlesex University, UK. Derfor blir deler av kurset avholdt som intensiv uke i parallellen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvinger og oppgaver: 60 timer. Annen studieaktivitet: 140 timer. Totalt per semester: 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot ECOL300
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser i datalab for at studentene skal trenes i statistiske metoder.: 40 timer (en intensiv uke). Annen studieinnsats (forelesninger og innleveringer): 160 timer. Totalt per semester: 200 timer (tolkning av data, litteratursøk, masterprosjekt, presentasjon).
Eksamensdetaljer: :