Course code MATH401

MATH401 Moderne anvendt matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: John Andreas Wyller
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen eller vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen eller vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innholdet i emnet vil kunne variere fra år til år, men vil normalt hentes fra områdene: differensiallikninger, integro-differensiallikninger, integrallikninger, numerisk matematikk, inverse problemer, statistiske metoder, funksjonalanalyse.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære moderne anvendt matematikk og hvordan denne kan brukes til å studere utvalgte problemstillinger i miljøfag, biologi og fysikk.
Læringsaktiviteter:
Diskusjoner med faglærer og selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Oversikt vil bli utarbeidet hver gang emne tilbys
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113, MATH250, MATH270, MATH280, MATH290
Vurderingsordning:
Skriftlig prosjektarbeid.
Sensor:
Sensor vil være delaktig i utvikling av muntlig eksamen. Sensor vil også delta på eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 hours
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
20 timer diskusjoner med faglærer og 280 timer selvstudium
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått/ Ikke bestått