Detaljer om emnet MATH401

MATH401 Moderne anvendt matematikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: John Andreas Wyller
Medvirkende: Ulf Geir Indahl, Arkadi Ponossov, Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Ved behov.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:
Innholdet i emnet vil kunne variere fra år til år, men vil normalt hentes fra områdene: differensiallikninger, integro-differensiallikninger, integrallikninger, numerisk matematikk, inverse problemer, statistiske metoder, funksjonalanalyse.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære moderne anvendt matematikk og hvordan denne kan brukes til å studere utvalgte problemstillinger i miljøfag, biologi og fysikk.
Læringsaktiviteter:
Diskusjoner med faglærer og selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Oversikt vil bli utarbeidet hver gang emne tilbys
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113, MATH250, MATH270, MATH280 MATH290
Anbefalte forkunnskaper:
Vurderingsordning:
Skriftlig prosjektarbeid.
Sensor:
Sensor vil være delaktig i utvikling av muntlig eksamen. Sensor vil også delta på eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 hours
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
20 timer diskusjoner med faglærer og 280 timer selvstudium
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått