Course code MATH290

MATH290 Reell analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Arkadi Ponossov
Medvirkende: Arkadi Ponossov, Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig. Emnet gis ved behov og dersom det er lærerkapasitet.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære seg presis bruk av matematiske begreper som er en nødvendig bakgrunn for å forstå matematisk analyse. Etter å ha fullført emnet skal studentene beherske: 1) grunnleggende mengdelære, 2) aksiomatisk beskrivelse av de forskjellige tallsystemene, 3) grunnleggende topologiske begreper som kompakthet, konvergens og uniform konvergens, 4) Riemann-integralet, 5) teori om tall- og funksjonsrekker.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur og hjelpelitteratur
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
MATH270
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringer
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Merknader:
Matematikkseksjonen tilbyr bacheloroppgaver som en del av emnet for de studentene som har dette som krav i sitt studieprogram (f.eks lektorprogrammet). De studentene dette gjelder kan henvende seg til emneansvarlig ved kursstart.
Normert arbeidsmengde:
Teori (forelesninger og selvstudium): 150 timer. Diskusjonsgrupper, regneøvinger, ukentlige regneoppgaver, forberedelse til eksamen: 150 timer 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesninger og 2 timer seminar pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått