Course code MATH290

MATH290 Reell analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ilia Zabrodskii
Medvirkende: Arkadi Ponossov, Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig. Emnet gis ved behov og dersom det er lærerkapasitet.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære seg presis bruk av matematiske begreper som er en nødvendig bakgrunn for å forstå matematisk analyse. Etter å ha fullført emnet skal studentene beherske: 1) aksiomatisk beskrivelse av de forskjellige tallsystemene. 2) grunnleggende topologiske begreper som metriske rom, kompletthet og kompakthet. 3) konvergens og uniform konvergens. 4) Riemann-integralet og utvalgte emner i funksjonalanalyse.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur og hjelpelitteratur
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
MATH270
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringer
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Merknader:
Studenter som krever undervisning på engelsk må melde fra om dette senest 2 uker før undervisningen starter.
Normert arbeidsmengde:
Teori (forelesninger og selvstudium): 150 timer. Diskusjonsgrupper, regneøvinger, ukentlige regneoppgaver, forberedelse til eksamen: 150 timer 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesninger og 2 timer seminar pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått