Course code MATH290

MATH290 Reell analyse, bærekraftig matematikkundervisning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig. Emnet gis ved behov og dersom det er lærerkapasitet.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære seg presis bruk av matematiske begreper som er en nødvendig bakgrunn for å forstå matematisk analyse. Etter å ha fullført emnet skal studentene beherske: 1) grunnleggende mengdelære, 2) aksiomatisk beskrivelse av de forskjellige tallsystemene, 3) grunnleggende topologiske begreper som kompakthet, konvergens og uniform konvergens, 4) Riemann-integralet, 5) teori om tall- og funksjonsrekker.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur og hjelpelitteratur
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
MATH270
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Merknader:
De ukentlige regneoppgavene og regneøvingene tilsvarer bacheloroppgaven som en del av emnet for de studentene som følger lektorprogrammet og som har dette som krav i sitt studieprogram.
Normert arbeidsmengde:
Teori (forelesninger og selvstudium): 125 timer. Diskusjonsgrupper, regneøvinger, ukentlige regneoppgaver, forberedelse til eksamen: 125 timer 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesninger og 2 timer seminar pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer