Course code MATH100

MATH100 Brukerkurs i matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ulf Geir Indahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
800
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg et utvalg funksjoner som er viktige innenfor naturvitenskap og økonomi. Knyttet til disse funksjonene er matematiske begreper og teknikker som grenseverdier og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, funksjonsdrøfting og optimering i en og to variable. Det blir også en introduksjon til vektor-algebra,  rekker og enkle differensiallikninger.
Læringsutbytte:
Etter at emnet er avsluttet skal studentene ha lært en del grunnleggende matematiske begreper, metoder og teknikker. Studentene vil også ha lært hvordan metodene i kurset anvendes på mange praktiske problemer. Det legges stor vekt på regneferdigheter.
Læringsaktiviteter:

Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger.

Deretter får de oppgaver/prosjektoppgaver om de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med følgende siktemål: Innlæring av regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene kan anvendes. Studentene får hjelp av øvingslærere til oppgavene.

Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og øvelser. Nyttig informasjon blir også gitt i Canvas. Forelesningene filmes og legges ut umiddelbart. Lærer er tilgjengelig for hjelp etter avtale. Støtteundervisning tilrettelegges for dem med svakest bakgrunn.
Pensum:
Vil bli lagt ut i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1 (tidligere 2MX) eller S1+S2, MATH001 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Hver uke legges det ut en flervalgsoppgave med 10 spørsmål. I løpet av semesteret må 8 av 11 være godkjent (minimum 6 rette svar hver uke).
Vurderingsordning:

3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, denne vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver.

Lærebok, kopier av undervisningsmateriell og notater er tillatt på eksamen. Kalkulator som ikke kan kommunisere er også tillatt.

Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt til å vurdere eksamensoppgaver og evaluere 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Studenter som har fulgt emnet MATH100 tidligere, må gjøre obligatoriske innleveringer på nytt.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 56 timer, øvelser 56 timer og selvstudium 188 timer.
Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Overlapp:
Full overlapp med ECN102
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 4 timer øvelser pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått