Course code MATH100

MATH100 Brukerkurs i matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Lars Gustav Snipen, Ellen Sandberg
Medvirkende: Torgeir Rhodén Hvidsten
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 800
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger.

Deretter får de oppgaver / prosjektoppgaver om de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med følgende siktemål: Innlæring av regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene kan anvendes. Studentene får hjelp av øvingslærere til oppgavene.

Studentene skal lære om lineære funksjoner, polynomer, rasjonale funksjoner, trigonometriske funksjoner, grenseverdier og kontinuitet, vekst- og nedbrytningsprosseser, eksponential- og logaritmefunksjoner, derivasjon, funksjonsdrøfting, optimalisering i en og to variable, Lagranges multiplikatormetode, vektorer, integrasjon, geometriske rekker og enkle differensiallikninger.

Læringsutbytte:
Etter at emnet er avsluttet skal studentene ha lært en del grunnleggende matematiske begreper, metoder og teknikker. Studentene vil også ha lært hvordan metodene i kurset anvendes på mange praktiske problemer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske innleveringsoppgaver, øvinger og selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og øvelser. Nyttig informasjon blir også gitt på kursets webside. Forelesningene vil bli filmet og lagt ut umiddelbart. Lærer er alltid tilgjengelig for hjelp. Støtteundervisning tilrettelagges for de aller svakeste
Pensum:
Vil bli lagt ut på emnets hjemmeside. https://athene.umb.no/emner/MATH100
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1 (tidligere 2MX), forkurs i matematikk (MATH001) eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver. Må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studenter som tar et opp igjen, må også levere inn oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:

45 minutters flervalgsprøve midt i semesteret. 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, også denne vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Midtsemesterprøven teller 20 %, slutteksamen teller 80 %.

Lærebok, kopier av undervisningsmateriell og notater tillatt på eksamen. Kalkulator som ikke kan kommunisere er også tillatt.

Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt til å vurdere eksamensoppgaver og dessuten rette 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Studenter som har fulgt emnet MATH100 tidligere, må gjøre obligatoriske innleveringer på nytt.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 56 timer, øvelser 56 timer og selvstudium 188 timer.
Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 4 timer øvelser pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått