Course code MATH007

MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ulf Geir Indahl
Medvirkende: Arne Auen Grimenes
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
august
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Repetisjon av grunnleggende matematikk fra grunnskole og VG1.

 • Grunnleggende algebra
 • Lineære, parabel- og hyperbelfunksjoner
 • Enkle likninger og ulikheter
 • Trigonometri
 • Trigonometriske, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og enkel integrasjon

Algebra: Særlig vekt på grunneleggende algebra med tall og bokstaver, brøkregning og de tre kvadratsetningene. 

Prosentregning: Særlig vekt på anvendelser knyttet til endringer i pris, populasjonsvekst og renteberegning.

Geometri: Vekt på arealberegninger, begreper knyttet til enkel geometri i planet og solid forståelse av Pytagoras setning. 

Likninger: Vekt på løsning av likninger med én ukjent og likningssystemer med to ukjente. 

Funksjoner: Spesiell vekt på god forståelse av lineære og kvadratiske funksjoner.

Undervisningen er et kollokviebasert selvstudium med veiledning.

Læringsutbytte:

Studenten skal

 • beherske grunnleggende matematikk fra grunnskole og VG1
 • beherske problemløsningsteknikk og oppgaveføring
 • beherske praktisk løsning av hverdagslige problemstillinger knyttet til tid, avstander, arealer, resursutnyttelse og personlig økonomi.
 • kunne lære seg matematikk ved hjelp av faglitteratur og god studieteknikk
 • ha selvtillit i møtet med MATH100 eller MATH111
 • ha etablert et samarbeid med kollokviepartnere som kan fortsette videre i arbeidet med MATH100 eller MATH111
Læringsaktiviteter:
 • Kollokvering
 • Selvstudium
 • Veiledning
 • Enkelte temaforelesninger
Læringsstøtte:
Daglig faglig veiledning. Aktiv bruk av læringsplattform.
Pensum:

Oldervoll &al: Sinus. Forkurs i matematikk, grunnbok. CappelenDamm 2016

Annet læringsmateriale og oppgaver som distribueres på kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
ingen
Vurderingsordning:
Ingen eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid:

Kollokviebaserte selvstudier med veiledning:

Hverdager kl 15-20 Helgedager 08-20

Eksamensdetaljer: :