Course code LNG250

LNG250 Akademisk skriving

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
65
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig skriving innen naturvitenskaplige fag. Studentene skal lære å bygge opp en vitenskapelig tekst fra en valgt problemstilling. Organisering, avsnittsstruktur, språk og argumentasjon vektlegges, samt bruk av vitenskapelig litteratur som referanser. Individuelle tilbakemeldinger på studentenes skriveferdigheter prioriteres.
Læringsutbytte:

Kunnskap  Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kjenne til prinsipper for gode, akademiske tekster
  • Forstå hvordan man kan gi gode argumenter for og imot
  • Vite hvordan man søker vitenskapelig litteratur og hvordan denne kan brukes i egen tekst

Ferdigheter Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kan sette opp en disposisjon for egen tekst
  • Klarer å bygge opp et narrativ og få en logisk flyt
  • Kan bruke referanser på riktig måte i egen tekst

Generell kompetanse Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Klarer å uttrykke seg på en vitenskapelig måte
  • Klarer å gi og ta imot konstruktiv kritikk av tekst, egen eller andres
  • Forstår hvordan planlegging og struktur danner grunnlaget for en god tekst
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser med frivillige innleveringer for tilbakemelding på tekst.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:

Anbefalt litteratur:

Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray, 2013. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utgave). Fagbokforlaget.

Ellers forutsettes det at studentene selv leter opp nødvendig litteratur til skriveoppgavene.

Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, én midtveisoppgave og avsluttende emneoppgave.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 24 timer med forelesninger (12 dobbelttimer).
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått