Course code LNG250

LNG250 Akademisk skriving

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
65
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig skriving innen naturvitenskaplige fag. Studentene skal lære å bygge opp en vitenskapelig tekst fra en valgt problemstilling. Organisering, avsnittsstruktur, språk og argumentasjon vektlegges, samt bruk av vitenskapelig litteratur som referanser. Individuelle tilbakemeldinger på studentenes skriveferdigheter prioriteres.
Læringsutbytte:

Kunnskap  Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kjenne til prinsipper for gode, akademiske tekster
  • Forstå hvordan man kan gi gode argumenter for og imot
  • Vite hvordan man søker vitenskapelig litteratur og hvordan denne kan brukes i egen tekst

Ferdigheter Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kan sette opp en disposisjon for egen tekst
  • Klarer å bygge opp et narrativ og få en logisk flyt
  • Kan bruke referanser på riktig måte i egen tekst

Generell kompetanse Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Klarer å uttrykke seg på en vitenskapelig måte
  • Klarer å gi og ta imot konstruktiv kritikk av tekst, egen eller andres
  • Forstår hvordan planlegging og struktur danner grunnlaget for en god tekst
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser med frivillige innleveringer for tilbakemelding på tekst.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:

Anbefalt litteratur:

Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray, 2013. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utgave). Fagbokforlaget.

Ellers forutsettes det at studentene selv leter opp nødvendig litteratur til skriveoppgavene.

Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, én midtveisoppgave og avsluttende emneoppgave.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 24 timer med forelesninger (12 dobbelttimer).
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått