Course code LNG250

LNG250 Akademisk skriving

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen, Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig skriving innen naturvitenskaplige fag. Studentene skal lære å bygge opp en vitenskapelig tekst fra en konstruert problemstilling. Organisering, avsnittsstruktur, språk og argumentasjon vektlegges, samt bruk av vitenskapelig litteratur som referanser. Individuelle tilbakemeldinger på studentenes skriveferdigheter prioriteres.
Læringsutbytte:
Målsettingen med kurset er å utvikle gode skriveferdigheter til bruk for semester/emneoppgaver, bachelor- og masteroppgaver.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser med frivillige innleveringer for tilbakemelding på tekst.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:
Aktuell litteratur legges ut på Canvas, ellers forutsettes det at studentene selv leter opp nødvendig litteratur til skriveoppgavene.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, én midtveisoppgave og avsluttende emneoppgave.  Emneevaluering.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 20 timer med forelesninger (10 dobbelttimer).
Eksamensdetaljer: :