Detaljer om emnet LNG250

LNG250 Akademisk skriving

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen, Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig skriving innen naturvitenskaplige fag. Studentene skal lære å bygge opp en vitenskapelig tekst fra en konstruert problemstilling. Organisering, avsnittsstruktur, språk og argumentasjon vektlegges, samt bruk av vitenskapelig litteratur som referanser. Individuelle tilbakemeldinger på studentenes skriveferdigheter prioriteres.
Læringsutbytte:
Målsettingen med kurset er å utvikle gode skriveferdigheter til bruk for semester/emneoppgaver, bachelor- og masteroppgaver.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser med frivillige innleveringer for tilbakemelding på tekst.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:
Aktuell litteratur legges ut på Canvas, ellers forutsettes det at studentene selv leter opp nødvendig litteratur til skriveoppgavene.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, én midtveisoppgave og avsluttende emneoppgave.  Emneevaluering.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 20 timer med forelesninger (10 dobbelttimer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått