Course code LNG250

LNG250 Akademisk skriving

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen, Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig skriving innen naturvitenskaplige fag.
Læringsutbytte:
Målsettingen med kurset er å utvikle gode skriveferdigheter til bruk for semester/emneoppgaver, bachelor- og masteroppgaver.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser med frivillige innleveringer for tilbakemelding på tekst.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:
Aktuell litteratur legges ut på Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, én midtveisoppgave og avsluttende emneoppgave. Må bestå obligatorisk midtveisoppgave (gjennomføres midtveis i kurset, uke 9-12) samt avsluttende skriveoppgave. Emneevaluering.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 20 timer med forelesninger (10 dobbelttimer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått