Detaljer om emnet LNG250

LNG250 Akademisk skriving

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen, Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig skriving innen naturvitenskaplige fag.
Læringsutbytte:
Målsettingen med kurset er å utvikle gode skriveferdigheter til bruk for semester/emneoppgaver, bachelor- og masteroppgaver.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser med frivillige innleveringer for tilbakemelding på tekst.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:
Aktuell litteratur legges ut på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, én midtveisoppgave og avsluttende emneoppgave. Må bestå obligatorisk midtveisoppgave (gjennomføres midtveis i kurset, uke 9-12) samt avsluttende skriveoppgave. Emneevaluering.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 20 timer med forelesninger (10 dobbelttimer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått