Detaljer om emnet LNG250

LNG250 Akademisk skriving

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen, Anne Lene Hovland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100. BIOVIT studenter har fortrinnsrett.
Undervises i periode:
Vårparallell (Fra 2019 høst: høstparallell)
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig metode og -forfatterskap innen naturvitenskaplige fag.
Læringsutbytte:
Målsettingen med kurset er å utvikle gode skriveferdigheter til bruk for semester/emneoppgaver, bachelor- og masteroppgaver.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:
Aktuell litteratur legges ut på Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, 1 skriveøvelse og avsluttende skriveoppgave. Må bestå obligatorisk skriveøvelse (gjennomføres midtveis i kurset, uke 9-12) samt avsluttende skriveoppgave. Emneevaluering.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 20 timer med forelesninger (10 dobbelttimer) fra uke 6 - 19.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått