Course code LNG250

LNG250 Akademisk skriving

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen, Anne Lene Hovland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100. BIOVIT studenter har fortrinnsrett.
Undervises i periode:
Vårparallell (Fra 2019 høst: høstparallell)
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter ved BIOVIT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig metode og -forfatterskap innen naturvitenskaplige fag.
Læringsutbytte:
Målsettingen med kurset er å utvikle gode skriveferdigheter til bruk for semester/emneoppgaver, bachelor- og masteroppgaver.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser.
Læringsstøtte:
Skrivesenteret 
Pensum:
Aktuell litteratur legges ut på Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på 7 av 10 forelesninger, 1 skriveøvelse og avsluttende skriveoppgave. Må bestå obligatorisk skriveøvelse (gjennomføres midtveis i kurset, uke 9-12) samt avsluttende skriveoppgave. Emneevaluering.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor.
Merknader:
Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
LNG240
Undervisningstid:
Totalt 20 timer med forelesninger (10 dobbelttimer) fra uke 6 - 19.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått