LNG250 Akademisk skriving

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Sheona Noemi Innes

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Kurset omhandler prinsipper for vitenskapelig skriving innen naturvitenskaplige fag. Studentene skal lære å bygge opp en vitenskapelig tekst fra en valgt problemstilling. Organisering, avsnittsstruktur, språk og argumentasjon vektlegges, samt bruk av vitenskapelig litteratur som referanser. Individuelle tilbakemeldinger på studentenes skriveferdigheter prioriteres, enten fra forelesere, skriveveiledere eller som hverandrevurdering.

Dette lærer du

Kunnskap

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

 • Kjenne til prinsipper for gode, akademiske tekster
 • Forstå hvordan man kan gi gode argumenter for og imot
 • Vite hvordan man søker vitenskapelig litteratur og hvordan denne kan brukes i egen tekst

Ferdigheter

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

 • Kan sette opp en disposisjon for egen tekst
 • Klarer å bygge opp et narrativ, bygge gode avsnitt og få en logisk flyt
 • Kan bruke referanser på riktig måte i egen tekst

Generell kompetanse

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

 • Klarer å uttrykke seg på en vitenskapelig måte
 • Klarer å gi og ta imot konstruktiv kritikk av tekst, egen eller andres
 • Forstår hvordan planlegging og struktur danner grunnlaget for en god tekst
 • Forelesninger, diskusjonsgrupper og individuelle skriveøvelser med tre obligatoriske innleveringer som det gis tilbakemelding på, enten som hverandrevurdering eller fra skriveveiledere, og som må godkjennes for å bestå emnet. I tillegg innleveres endelig emneoppgave som gir grunnlag for endelig vurdering til bestått/ikke bestått.
 • Skrivesenteret tilbyr individuell veiledning.
 • Anbefalt litteratur:

  Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray, 2013. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utgave). Fagbokforlaget.

  Ellers forutsettes det at studentene selv leter opp nødvendig litteratur til skriveoppgavene.

 • Vurdering av emneoppgave: Bestått / Ikke bestått. Studentene må ha godkjent alle modulene av den obligatoriske aktiviteten for å få vurdering på emneoppgaven.

  Emneoppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Avsluttende emneoppgave evalueres av ekstern sensor.
 • Obligatorisk oppmøte på 80% av den strukturerte undervisningstiden. Obligatorisk innlevering ved avslutning av hver av de tre kursmodulene: problemstilling, disposisjon og skriveutkast, som må godkjennes før innlevering av avsluttende emneoppgave. Dersom modul 1-3 ikke blir godkjent ved første innleveringsfrist, tillates det én ekstra innlevering med tre dagers frist.
 • Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk.
 • Totalt 12 dobbelttimer med strukturert undervisning.
 • Studenter ved BIOVIT.
 • LNG240
 • GSK