Course code LAFT210

LAFT210 Tegning - et visuelt språk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Tove Judith Næverdal
Medvirkende: Hennie Ann Isdahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig i vårsemesteret - emnet tilbys ikke våren 2022
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 15. Maks 28
Undervises i periode:
Vårparallellen - emnet tilbys ikke våren 2022
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Basis kompetanse i tegning, form og farge
Anbefalte forkunnskaper:
Basis kompetanse i tegning,form og farge.
Vurderingsordning:
Mappevurdering. 
Sensor:
Det brukes intern sensor. En ekstern sensor evaluerer innhold og struktur i hele læringsopplegget, og deltar i evaluering og tilbakemelding til alle studentene
Normert arbeidsmengde:
125 timer. 
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
12 t. forelesninger. 84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning. 54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning. 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått