Course code LAFT210

LAFT210 Tegning, form, farge - et visuelt språk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tove Judith Næverdal, Tove Judith Næverdal, Tove Judith Næverdal
Medvirkende: Christian Valere Andre Montarou, Hennie Ann Isdahl, Hennie Ann Isdahl, Christian Valere Andre Montarou
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen,
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Formålet med emnet er å utvikle studentenes basis kunnskap i tegning, form og farge for å styrke deres visuell kompetanse i arbeid innnfor faget lanskapsarkitektur. Undervisning vil sikte mot å gi studentene erfaring i hvordan formale virkmidler i tegning, form brukes for å visualisere ide og  arbeidsprosessen. Emnet vil gi strukturert undervisning i diverse tegne teknikker (f.eks blyant, kull, tegnekritt, akvarell og tusj) og ulike tegnemetoder. Undervisningen vil ha fokus på både skissen, observasjon gjennom studie, ideutvikling gjennom prosess og abstraksjon og bruk av geometrien som hjelpemiddel i frihåndstegningen. Emnet vil også gi en grunnleggende kunnskap om farge gjennom både teori og praksis. Det vil gså være øvelser som går på formprobematikk,formfortåelse, formprinsipp og  komposisjn i 2D og3D. Undervisning vil forgå både innenfor tegnesalen og ute i landskapet og nærmiljø, og vil følge en bestemt tematisk forløp. Hvert tema perioden vil introduseres med foredrag hvor eksemplar av temaet belyses.
Læringsutbytte:
Kunnskapsmål: kunne beskrive volum og romlige forhold i 2D og 3D tegning. Kunne bruke perspektiviske virkemidler, aksonometrisk tegning, plan/oppriss tegning. Grunnleggende komposisjonsprinsipper, proporsjoner, romforståelse. Ha grunnleggende kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. Kjenne til abstraksjonsprosesser og kunne avdekke karakteristiske trekk. Ferdighetsmål: Kunne anvende tegning som arbeidsmetode. Oppøve god visuell lesbarhet i tegning. Evne til kreativ problemløsning og personlig uttrykk. Analytisk tenkning. Generell kompetanse: utvikle estetisk sans og kritisk tenkning. Evne til å drøfte estetiske problemstillinger. Kreativ problemløsning. Utvikle og stimulere til kreativ tenkning.
Læringsaktiviteter:
Hovedvekt på praktiske tegne- form- og fargeøvelser og oppgaver med veiledning og forelesninger av lærer. Oppgavene er gitt av lærer og studentene skal løse oppgavene innenfor en gitt tidsramme. Studentene blir også oppmuntret til å arbeide med temaene på egenhånd.
Læringsstøtte:
Studentene fårløpende ukentlig veiledning både individuelt og i grupper. Forelesninger.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Basis kompetanse i tegning,form og farge.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Det brukes intern sensor. En ekstern sensor evaluerer innhold og struktur i hele læringsopplegget, og deltar i evaluering og tilbakemelding til alle studentene
Merknader:
Pga lærersituasjonen er det et forbehold om at emnet tilbys. Emnet tilbys på norsk, men kan tilrettelegges for gjestestudenter
Normert arbeidsmengde:
12 t. forelesninger. 84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning. 54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning. Obligatorisk utferd. 80 % deltagelse i forelesinger og timeplanfestet arbeid med øvingsoppgaver.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
12 t. forelesninger. 84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning. 54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning. Obligatorisk utferd. Alle tegneøvelser må leveres for å få bestått kurs
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått