Course code LAD302

LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Partallsår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 25 studenter, min 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA, men emnet tilbys også studenter ved programmene M-BYREG og  B-LI.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette kurset passer for studenter som har gjennomført mellomliggende digitale modellering ferdigheter og ønsker å utforske nye potensialer og komplikasjoner som er forbundet med 3D-modelleringsprogrammer i samspill med landskap, byplanlegging, arkitektur og konstruksjon. Teknologier som 3D-effekter, animasjon og virtuell virkelighet blir utforsket. Det gis muligheter for å arbeide med det siste innen utviklingen i 3D-teknologi og Virtual Reality. Virtual Reality- Laben (VR-Lab), tilbyr en arena for testing og eksperimentering med de siste nye funksjonene og vil være en arena for å dele kunnskap, gi økt samarbeid, gi motivasjon og skal være en engasjerende læringsarena.
Læringsutbytte:

Kunnskap Studentene skal undersøke og arbeide med ulike case  knyttet til bruk av 3D-modellering og visualisering i design og planlegging.

Ferdigheter Studentene skal kunne  tilegne seg nye verktøy og  lære å bruke disse i ulike typer prosjekter. Studentene skal kunne bruke digitale verktøy som en tverfaglig plattform for samarbeid og kommunikasjon mot et bredt publikum. 

Generell kompetanse Studentene skal kunne tenke kritisk om anvendelsen av digitale verktøy for presentasjon og kommunikasjon. Studenten skal være selvgående i bruken av digitale verktøy.

Læringsaktiviteter:
- Forelesninger. - Veiledning - Individuell prosjektoppgave
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum formidles ved kursstart og er koblet til tema og de verktøy som introduseres i emnet. 
Forutsatte forkunnskaper:
LAD100, LAA116, LAD202. Eller tilsvarende kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på obligatoriske forelseninger og aktiviteter + levere oppgaver + presentere avsluttende prosjekt
Vurderingsordning:
Studentene skal presentere sine avsluttende prosjektarbeid i et seminar ved slutten av kurset i nærvær av en ekstern sensor.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere studentarbeidet, lærematerialet, avsluttende prosjekt, kursstruktur og sjekke om emnemålet er nådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Øvelse på datalab med veileder: 26 timer. Individuelt arbeid: 104 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, lab-øvelser, utflukter og gruppearbeid, med indivuell eller gruppeveiledning. Emnet kan være lagt opp etter en av de følgende modeller: Først: Introduksjon til et bestemt digitaliseringsverktøy og visualiseringsteknikk for å undersøke deres potensal for design og planlegging. Eksempler er BIM for landskapsarkitektur, Augmented Reality, Virtual Reality. Andre tilnærming: Studentene vil få mulighet til å prøve en 3D-visualiseringsmetode eller annet digitalt verktøy i et case for å utforske ulike aspekter og problemer ved det. Eksempler på case er bestemte oppgavesteder i by og land; det kan være rekonstruksjoner av historiske hager eller landskap; eller det kan være å utforske fremtidig utviklingspotensialer på et sted. Etter å ha blitt introdusert til ulike vektøy skal stuentene utforske sitt tema individuelt eller i gruppe og identifisere hvilken tilnærming de velger til oppgaven. Studentene vil få tilgang til VR-laben for å teste teorier og aspekter knyttet til bruk av 3D-digitaliseringsverktøy i design og planlegging. Det vil bli studentpresentasjoner underveis for å følge opp læringen i emnet og for tilbakemelding til studentene.

Forventet tidsbruk: 150 timer. 

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått