LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ramzi Hassan

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Maks. 25 studenter, min 10 studenter

Frekvens:Partallsår

Forventet arbeidsmengde:Organisert undervisning, forelesninger, veiledning, ekskursjoner, gjennomganger er 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,

Om dette emnet

Dette kurset passer for studenter som har gjennomført mellomliggende ferdigheter i digitale verktøy og ønsker å utforske nye potensialer og komplikasjoner knyttet til 3D-visualiseringer i samspill med landskap, byplanlegging, arkitektur, konstruksjon og kulturarv. Kurset vil tilby muligheter for å jobbe med ulike typer teknologier for design og planlegging som kan omfatte: 3D-modellering, 3D-visualiseringer, animasjon, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Kunstig Intelligens (AI), 3D-printing, Reality Capture, digital historiefortelling. Hovedvekten i kurset er å undersøke merverdiene ved bruk av digitale verktøy i design og planleggingsscenarier for å øke forståelse, samarbeid og kommunikasjon. Virtual Reality Lab (VR-Lab) vil tilby en arena for eksperimentering med nye måter for kunnskapsdeling, økende samarbeid, motivasjon og engasjerende læringsarena.

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, lab-øvelser, utflukter og gruppearbeid, med indivuell eller gruppeveiledning. Emnet kan være lagt opp etter en av de følgende modeller: første tilnærming: Introduksjon til et bestemt digitaliseringsverktøy og visualiseringsteknikk for å undersøke deres potensal for design og planlegging. Eksempler er BIM for landskapsarkitektur, Augmented Reality, Virtual Reality, Kunstig Intelligens. Andre tilnærming: Studentene vil få mulighet til å prøve en 3D-visualiseringsmetode eller annet digitalt verktøy i et case for å utforske ulike aspekter og problemer ved det. Eksempler på case er bestemte oppgavesteder i by og land; det kan være rekonstruksjoner av historiske hager eller landskap; eller det kan være å utforske fremtidig utviklingspotensialer på et sted. Etter å ha blitt introdusert til ulike vektøy skal stuentene utforske sitt tema individuelt eller i gruppe og identifisere hvilken tilnærming de velger til oppgaven. Tredje tilnærming: Samarbeid med andre kurs om et spesifikt tema. Å følge denne tilnærmingen betyr at studentene må følge to kurs samtidig. Studentene vil få tilgang til VR-laben for å teste teorier og aspekter knyttet til bruk av 3D-digitaliseringsverktøy i design og planlegging. Det vil bli studentpresentasjoner underveis for å følge opp læringen i emnet og for tilbakemelding til studentene.

Dette lærer du

Kunnskap: Evne til å studere, forstå og undersøke komplikasjonene knyttet til digitale verktøy og 3D-visualiseringer når de brukes i design- og planleggingsprosesser gjennom en casestudie.

Ferdigheter: Evne til å bruke og utnytte digitale visualiseringsteknologier som en tverrfaglig plattform for kommunikasjon, samarbeid og interaksjon med interessenter og et bredt publikum.

Generell kompetanse: Evne til kritisk tenkning rundt bruk av digitale verktøy for presentasjon og kommunikasjon av plan- og designscenarier.

 • - Forelesninger. - Veiledning - Individuell / gruppe prosjektoppgave
 • Pensum formidles ved kursstart og er koblet til tema og de verktøy som introduseres i emnet.
 • LAD100, LAA116, LAD202. Eller tilsvarende kompetanse.
 • Mappevurdering. Studentene skal presentere sine avsluttende prosjektarbeid (rapport og medieproduksjon) i et seminar ved slutten av kurset i nærvær av en ekstern sensor.

  Vurderingskriterier brukes til å måle gjennomføringen av læringsutbyttet. Følgende kriterier brukes for å gjøre det klart hvilke faktorer som skal tas i betraktning når de skal vurdere studentenes arbeid/prestasjon:

  • Kunnskap: vis et tilstrekkelig nivå av saklig og konseptuell forståelse av emnet.

  • Ferdigheter: Vis bevis og klar bevissthet om ferdigheter til å bruke og anvende digitale teknologier.

  • Generell kompetanse: Vis tilstrekkelig nivå av argumentasjon, kritisk engasjement, balansediskusjon, problemdefinisjon og problemløsning.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor vil evaluere studentarbeidet, lærematerialet, avsluttende prosjekt, kursstruktur og sjekke om emnemålet og læringsutbyttet er nådd.
 • Oppmøte på obligatoriske forelesninger og aktiviteter + levere oppgaver + presentere avsluttende prosjekt.
 • Det er mulig at LAD302 kan tilbys i samarbeid med andre emner på masternivå. Mer informasjon presenteres i begynnelsen av kurset.
 • Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, lab-øvelser, utflukter og gruppearbeid, med indivuell eller gruppeveiledning. Emnet kan være lagt opp etter en av de følgende modeller: første tilnærming: Introduksjon til et bestemt digitaliseringsverktøy og visualiseringsteknikk for å undersøke deres potensal for design og planlegging. Eksempler er BIM for landskapsarkitektur, Augmented Reality, Virtual Reality. Andre tilnærming: Studentene vil få mulighet til å prøve en 3D-visualiseringsmetode eller annet digitalt verktøy i et case for å utforske ulike aspekter og problemer ved det. Eksempler på case er bestemte oppgavesteder i by og land; det kan være rekonstruksjoner av historiske hager eller landskap; eller det kan være å utforske fremtidig utviklingspotensialer på et sted. Etter å ha blitt introdusert til ulike vektøy skal stuentene utforske sitt tema individuelt eller i gruppe og identifisere hvilken tilnærming de velger til oppgaven. Tredje tilnærming: Samarbeid med andre kurs om et spesifikt tema. Å følge denne tilnærmingen betyr at studentene må følge to kurs samtidig. Studentene vil få tilgang til VR-laben for å teste teorier og aspekter knyttet til bruk av 3D-digitaliseringsverktøy i design og planlegging. Det vil bli studentpresentasjoner underveis for å følge opp læringen i emnet og for tilbakemelding til studentene.
 • M-LA 4-5 trinn
 • GSK