Course code LAD302

LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Partallsår
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 25 studenter, min 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA, men emnet tilbys også studenter ved programmene M-BYREG og  B-LI.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Dette kurset passer for studenter som har gjennomført mellomliggende digitale modellering ferdigheter og ønsker å utforske nye potensialer og komplikasjoner som er forbundet med 3D-modelleringsprogrammer i samspill med landskap, byplanlegging, arkitektur og konstruksjon. Teknologier som 3D-effekter, animasjon og virtuell virkelighet blir utforsket. Det gis muligheter for å arbeide med det siste innen utviklingen i 3D-teknologi og Virtual Reality. Virtual Reality- Laben (VR-Lab), tilbyr en arena for testing og eksperimentering med de siste nye funksjonene og vil være en arena for å dele kunnskap, gi økt samarbeid, gi motivasjon og skal være en engasjerende læringsarena.
Læringsutbytte:
Kurset vil fungere som en arena for å undersøke og arbeide med ulike case studier knyttet til bruk av 3D-modellering og visualisering i design og planlegging. Studentene oppnår kunnskap om og evne til å tilegne seg nye redskap og  lærer å bruke disse i ulike typer prosjekter. Stuentene skal lære seg å tenke lenger enn til bruk digitale verktøy: De skal kunne tenke kritisk om anvendelsen av digitale verktøy for presentasjon og kommunikasjon. Studentene skal lære å utvikle utformingsforslag mer presist i forhold til det reelle oppgave stedet og i sammenheng med eksisterende miljø. Studentene vil få kjaenskap til hvordan digitale verktøy har vært brukt som tverrfaglig plattform for samarbeid og samhandling med et bredt publikum.
Læringsaktiviteter:
- Forelesninger. - Veiledning - Individuell prosjektoppgave
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Formidles ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
LAD100, LAA116, LAD202. Eller tilsvarende kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på obligatoriske forelseninger og aktiviteter + levere oppgaver + presentere avsluttende prosjekt
Vurderingsordning:
Studentene skal presentere sine avsluttende prosjektarbeid i et seminar ved slutten av kurset i nærvær av en ekstern sensor.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere studentarbeidet, lærematerialet, avsluttende prosjekt, kursstruktur og sjekke om emnemålet er nådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Øvelse på datalab med veileder: 26 timer. Individuelt arbeid: 104 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, lab-øvelser, utflukter og gruppearbeid, med indivuell eller gruppeveiledning. Emnet kan være lagt opp etter en av de følgende modeller: Først: Introduksjon til et bestemt digitaliseringsverktøy og visualiseringsteknikk for å undersøke deres potensal for design og planlegging. Eksempler er BIM for landskapsarkitektur, Augmented Reality, Virtual Reality. Andre tilnærming: Studentene vil få mulighet til å prøve en 3D-visualiseringsmetode eller annet digitalt verktøy i et case for å utforske ulike aspekter og problemer ved det. Eksempler på case er bestemte oppgavesteder i by og land; det kan være rekonstruksjoner av historiske hager eller landskap; eller det kan være å utforske fremtidig utviklingspotensialer på et sted. Etter å ha blitt introdusert til ulike vektøy skal stuentene utforske sitt tema individuelt eller i gruppe og identifisere hvilken tilnærming de velger til oppgaven. Studentene vil få tilgang til VR-laben for å teste teorier og aspekter knyttet til bruk av 3D-digitaliseringsverktøy i design og planlegging. Det vil bli studentpresentasjoner underveis for å følge opp læringen i emnet og for tilbakemelding til studentene.

Forventet tidsbruk: 150 timer. 

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått