Course code LAD302

LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Fom 2014 vil emnet kun tilbys i partallsår. Gikk for siste gang i oddetalsår høsten 2013.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 25 studenter, min 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA, men emnet tilbys også studenter ved programmene M-BYREG og  B-LI.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Dette kurset passer for studenter som har gjennomført mellomliggende digitale modellering ferdigheter og ønsker å utforske nye potensialer og komplikasjoner som er forbundet med 3D-modelleringsprogrammer i samspill med liggende, urbane systemer og dynamikk, arkitektur og konstruksjon. Teknologier som 3D-effekter, animasjon og virtuell virkelighet blir utforsket. Det gis muligheter for å arbeide med det siste innen utviklingen i 3D-teknologi og Virtual Reality. Den virtuelle virkeligheten, Lab (VR-Lab), vil tilby en arena for testing og eksperimentering med nye funksjoner og en arena for å dele kunnskap, gi økt samarbeid og som vil gi motivasjon og en engasjerende læring.
Læringsutbytte:
Kurset vil fungere som en arena for å undersøke og arbeide med ulike temaer knyttet til bruk av 3D-modellering og visualisering i design og planlegging. Etter innføring av hovedtemaet gjennom planlagte forelesninger, vil studentene arbeide, individuelt eller i grupper med veiledning, med et valgt case study.
Læringsaktiviteter:
- Forelesninger. - Veiledning - Individuell prosjektoppgave
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Formidles ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
LAD100, LAA116, LAD202. Eller tilsvarende kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på obligatoriske forelseninger og aktiviteter + levere oppgaver + presentere avsluttende prosjekt
Vurderingsordning:
Studentene skal presentere sine avsluttende prosjektarbeid i et seminar ved slutten av kurset i nærvær av en ekstern sensor.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere studentarbeidet, lærematerialet, avsluttende prosjekt, kursstruktur og sjekke om emnemålet er nådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Øvelse på datalab med veileder: 26 timer. Individuelt arbeid: 104 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, utflukter og gruppearbeid, indivuelt- eller gruppeoppsyn og består av en teoretisk del, en studiodel og en del med introduksjon til 3D-modelleringsteknikker. Etter å ha blitt introdusert til flere 3D-digitaliseringsverktøy og visualiseringsteknikker for design og planlegging, kreves det at studentene skal utforske et spesifikt 3D-digitaliseringsverktøy som kan bli brukt senere i et designprosjektcase. Studentene vil først presentere det valgte 3D-digitaliseringsverktøyet eller -tilnærming og forventningsnivå. Etter å ha blitt i stand til å identifisere en 3D-digitaliseringstilnærming, vil studenten få mulighet til å prøve den valgte tilnæringen gjennom et case. Studenten vil få tilgang til VR-laben for å teste teorier og aspekter knyttet til bruk av 3D-digitaliseringsverktøy i design og planlegging. Det endelige produktet som forventes av en student eller gruppe er en presentasjon av prosjektetcaset som viser potensiale og muligheter ved å bruke det valgte 3D-digitaliseringsverktøyet. Det kreves også innlevert en skriftlig beskrivelse av undersøkelsesprosessen. Forventet total tid: 150 timer (30 % forelesninger og øvelser på datalab med veiledning og 70 % egentid).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått