Course code LAD302

LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Fom 2014 vil emnet kun tilbys i partallsår. Gikk for siste gang i oddetalsår høsten 2013.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 25 studenter, min 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LA, men emnet tilbys også studenter ved programmene M-BYREG og  B-LI.
Emnets innhold:
Dette kurset passer for studenter som har gjennomført mellomliggende digitale modellering ferdigheter og ønsker å utforske nye potensialer og komplikasjoner som er forbundet med 3D-modelleringsprogrammer i samspill med liggende, urbane systemer og dynamikk, arkitektur og konstruksjon. Teknologier som 3D-effekter, animasjon og virtuell virkelighet blir utforsket. Det gis muligheter for å arbeide med det siste innen utviklingen i 3D-teknologi og Virtual Reality. Den virtuelle virkeligheten, Lab (VR-Lab), vil tilby en arena for testing og eksperimentering med nye funksjoner og en arena for å dele kunnskap, gi økt samarbeid og som vil gi motivasjon og en engasjerende læring.
Læringsutbytte:
Kurset vil fungere som en arena for å undersøke og arbeide med ulike temaer knyttet til bruk av 3D-modellering og visualisering i design og planlegging. Etter innføring av hovedtemaet gjennom planlagte forelesninger, vil studentene arbeide, individuelt eller i grupper med veiledning, med et valgt case study.
Læringsaktiviteter:
- Forelesninger. - Veiledning - Individuell prosjektoppgave
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Formidles ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
LAD100, LAA116, LAD202. Eller tilsvarende kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på obligatoriske forelseninger og aktiviteter + levere oppgaver + presentere avsluttende prosjekt
Vurderingsordning:
Studentene skal presentere sine avsluttende prosjektarbeid i et seminar ved slutten av kurset i nærvær av en ekstern sensor.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere studentarbeidet, lærematerialet, avsluttende prosjekt, kursstruktur og sjekke om emnemålet er nådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Øvelse på datalab med veileder: 26 timer. Individuelt arbeid: 104 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, utflukter og gruppearbeid, indivuelt- eller gruppeoppsyn og består av en teoretisk del, en studiodel og en del med introduksjon til 3D-modelleringsteknikker. Etter å ha blitt introdusert til flere 3D-digitaliseringsverktøy og visualiseringsteknikker for design og planlegging, kreves det at studentene skal utforske et spesifikt 3D-digitaliseringsverktøy som kan bli brukt senere i et designprosjektcase. Studentene vil først presentere det valgte 3D-digitaliseringsverktøyet eller -tilnærming og forventningsnivå. Etter å ha blitt i stand til å identifisere en 3D-digitaliseringstilnærming, vil studenten få mulighet til å prøve den valgte tilnæringen gjennom et case. Studenten vil få tilgang til VR-laben for å teste teorier og aspekter knyttet til bruk av 3D-digitaliseringsverktøy i design og planlegging. Det endelige produktet som forventes av en student eller gruppe er en presentasjon av prosjektetcaset som viser potensiale og muligheter ved å bruke det valgte 3D-digitaliseringsverktøyet. Det kreves også innlevert en skriftlig beskrivelse av undersøkelsesprosessen. Forventet total tid: 150 timer (30 % forelesninger og øvelser på datalab med veiledning og 70 % egentid).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått