Course code LAD103

LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Einar Anders Hegstad, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er todelt. Første del dreier seg om kart og kartografi, andre del dreier seg om nyttige geodatkilder for planleggere.

Mange studenter vil i høstsemesteret også ta LAD102, GIS - Praktisk introduksjon og EIE105, Kart- og Landmålingslære . LAD103, LAD102 og EIE105 vil tilsammen gi en god innføring i kart, GIS og nyttige geodakilder for planleggere.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne lage kart som kommuniserer på en god måte og ha god kjennskap til geodatakilder som er relevante for planlegging og eiendomsforvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger og minst to innleveringer. Til mange av øvingene vil det bli gitt veiledning.
Læringsstøtte:
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
  • Veiledning på mange øvinger.
Pensum:

Grinderud K. (2016) Gis - Geografiens språk i vår tidsalder

Detaljert pensum vil bli tilgjengelig på Canvas.

Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger er obligatoriske
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Karakterskala: bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegg med prøver og langsgående evaluering.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
APL106: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng
Undervisningstid:
3 timer pr. uke i forelesningsal.  3 x 13 = 39 timer
Eksamensdetaljer: :