Course code LAD103

LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Einar Anders Hegstad, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

70 studenter
 


Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .


Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>M-BYREG, M-EIE</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet er todelt. Første del dreier seg om kart og kartografi, andre del dreier seg om nyttige geodatkilder for planleggere.

Mange studenter vil i høstsemesteret også ta LAD102, GIS - Praktisk introduksjon og EIE105, Kart- og Landmålingslære . LAD103, LAD102 og EIE105 vil tilsammen gi en god innføring i kart, GIS og nyttige geodakilder for planleggere.


 

Læringsutbytte:

Studentene skal kunne lage kart som kommuniserer på en god måte og ha god kjennskap til geodatakilder som er relevante for planlegging og eiendomsforvaltning.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger og minst to innleveringer. Til mange av øvingene vil det bli gitt veiledning.


Læringsstøtte:

Fronter og veiledning på mange øvinger.


Pensum:

Pensum vil bli tilrettelagt på Fronter.


Forutsatte forkunnskaper:

-


Obligatorisk aktivitet:

Alle øvinger er obligatoriske.


Vurderingsordning:

-


Sensor:

Ekstern sensor godkjenner opplegg med prøver og langsgående evaluering.


Merknader:

-


Normert arbeidsmengde:

150t


Opptakskrav:

GSK


Overlapp:

APL106: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng


Undervisningstid:

3 timer pr. uke i forelesningsal.
 3 x 13 = 39t


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått